Hodiny a kalendář jsme zvyklí pokládat za vymoženosti lidské civilizace. Ovšem ostatní živé organismy se obejdou bez nich, a přesto dokážou určovat čas během dne i roční období. Příroda totiž vybavila jejich těla „biologickými hodinami" a „kalendářem". U zvířat s jejich pokročilou tělesnou stavbou a nervovou soustavou nás tyto schopnosti ani tolik nepřekvapí. Je ale pozoruhodné, že stejně spolehlivě se orientují v čase také rostliny, které jsou oproti živočichům zdánlivě mnohem primitivnější. Výzkum denní a roční „časomíry" rostlin přinesl mnoho fascinujících a prakticky využitelných výsledků a v posledních letech se intenzivně rozvíjí. Což je dobře, protože bez něj by bylo naše porozumění světu rostlin zoufale neúplné.

   My, lidé žijící v moderní civilizaci, většinou určujeme čas pomocí hodin a hodinek. Náš mozek se však snadno obejde bez nich. Má totiž vlastní „biologické hodiny", které informují tělo o denní době a říkají mu, co má v daný okamžik dělat. Jejich příkazy jsou mnohdy důraznější než naše vědomé úmysly. Což se například u mne projevuje tak, že usínám pravidelně kolem půlnoci. Bohužel i tehdy, když se snažím jít spát dříve, neboť musím brzo vstávat. Jiní členové rodiny se zase probouzejí každý den v pět ráno - včetně víkendu, kdy nejdou do práce a mohli by si přispat. Biologické hodiny mají kromě lidí rovněž ostatní živočichové, a co je ještě pozoruhodnější, dokonce i rostliny. Živé organizmy včetně rostlin navíc bez použití kalendáře spolehlivě rozeznávají roční období.
   Ano - rostliny, které jsme zvyklí považovat ve srovnání s lidmi a zvířaty za jednodušší, ba přímo primitivní, se dokážou orientovat v čase stejně dobře jako my, „páni tvorstva". Zaslouží si tedy, abychom těmto jejich na první pohled těžko uvěřitelným schopnostem věnovali tuto knížku. Dozvíte se v ní, jak oba druhy rostlinné „časomíry" (denní i roční) fungují, k čemu přesně slouží a jak se jejich činnost projevuje v přírodě. Srovnáme také způsoby měření času u různých skupin organizmů. Všem zmíněným tématům věnují nyní biologové velkou pozornost. Proto se zamyslíme nad praktickými významem takového výzkumu a zkusíme odhadnout, jaké zajímavé poznatky by mohl přinést v blízké budoucnosti.

                                                                        Z kapitoly Pozvánka na výpravu za biologickými hodinami