„Vezmi syna na týden do pralesa a vyroste z něj přírodovědec. Amazonská selva ovlivní člověka na celý život," poznamenal profesor Andrés Mármol z Amazonské univerzity v Iquitos v odpověď na mé nadšené líčení čerstvých dojmů z pobytu v zachovalém deštném lese u říčky Rio Tarapotillo.
...

   Tušil jsem to ostatně již dávno. Ani mne nikdo jako dítě do pralesa brát nemusel, a přesto jsem pro Amazonii mocně zahořel. Stačilo jen pár fotografií, knížek a příběhů. Že do ní jednou pojedu jako přírodovědec, to se už nějak mělo samo sebou. A protože je povodí Amazonky doménou rosniček, pustil jsem se do jejich studia pro jistotu již s nástupem na gymnázium. Touha po tajemných jihoamerických lesích obývaných i všemi těmi ostatními úžasnými, známými či dosud nepoznanými živočichy ve mně s lety jen narůstala. Vidina divoké amazonské přírody mne mámila a lákala jako nějaká čarokrásná bludička. Ten, kdo jednou v životě bludičku potkal, dobře ví, že se jí odolat nedá. Nebyla tedy jiná možnost, musel jsem se za jejím svůdným voláním prostě vydat.
   A měl jsem štěstí nebývalé. Ve službách zoologického oddělení Národního muzea v Praze se mi podařilo podniknout osm výprav do nížinných deštných lesů západní, jihozápadní i střední Amazonie. Mohl jsem zcela sám pobývat a bádat v odlehlých pralesích severní Bolívie, východního Peru a jihozápadní Brazílie. Lovil jsem žáby, želvy, kajmany, ještěry i malé a velké hady s cílem poznat druhovou pestrost a rozšíření amazonských obojživelníků a plazů. Každý den jsem potkával nové a nové tváře tolik ohromujícího amazonského světa živočichů a rostlin. Nahlédl jsem i do života dnešních pralesních vesniček, osad a samot. Amazonie naplnila, ba dalece předčila, všechny moje dávné sny a představy a utvrdila mne v přesvědčení, že na světě není velkolepějšího přírodního díla. V hlubokém, zaplaveném a neprostupném lese nedaleko Amazonky jsem nakonec jedné noci dostihl i onu bludičku. Měla podobu krásné drobné rosničky. Jednalo se o dosud zcela neznámý, nepopsaný druh a vymyslet pro ni vědecké jméno nebylo vůbec těžké. Nazval jsem ji Hypsiboas nympha. Vždyť nymfy jsou podle řecké mytologie půvabné svůdné bytosti obývající hluboké bažinaté lesy.

                                                       Z úvodní kapitoly Amazonská bludička