Jde o extrémně nebezpečnou situaci, protože každá plynová lahve může při zahřátí explodovat. Acetylen je těkavý silně hořlavý plyn, jež sílu výbuchu ještě znásobí. Hasiči v takovém případě pokládají za bezpečnou vzdálenost 200 m. Situace nejprve prozkoumává drobný a pohyblivý robot Talon, který díky pásům speciální konstrukce zvládne i pohyb po schodech. Často ho využívají i pyrotechnici v Iráku. Po něm následuje robustnější Bison vybavený nástroji, které mu umožní uvolnit cestu. Black Max představuje tradičního hasiče. Je to vlastně dálkově ovládaná stříkačka na čtyřech kolech. Brokk pomocí svých silných čelistí může manipulovat těžkými předměty, např. právě acetylenovými lahvemi. Testování těchto robotů probíhá v úzké spolupráci s London Fire Brigade, na jejichž akcích se během letošního roku podíleli desetkrát.

zdroj: Akademon

článek na stránkách QinetiQ: QinetiQ robots deal should help cut transport delays