Čtenáři se postupně seznamují s životem T. A. Edisona a jeho snahou elektrifikovat americká města stejnosměrným proudem i s Edisonovým zarputilým bojem proti proudu střídavému, konkurujícímu jeho patentům na stejnosměrné stroje a na objev žárovky, k čemuž využíval své pověsti ikony americké společnosti. Dále se objevují N. Tesla a G. Westinghouse s patenty na střídavé stroje, kteří dokázali překonat omezení přenosu elektřiny na delší vzdálenosti (což velmi omezovalo Edisona) a poprvé levně elektřinu vyrobili v podzemní elektrárně u Niagarských vodopádů. Předtím byla vyráběna jen v parních generátorech. Zlomovou v názoru na elektřinu se ukázala Světová výstava 1893 v Chicagu, kdy Tesla a Westinghouse prokázali úspěšnost své koncepce.

   Tato kniha je také příběhem pionýrských let elektrotechnického a energetického průmyslu, příběhem nové technologie, jež od základů změnila lidskou společnost, historií vyprávěnou na osudech těchto tří vizionářských postav, na jejich vítězstvích i omylech, ale také jejich jízlivých sporech. Současně s tím, jak se každý z nich snažil své sny o elektřině uskutečnit a onen „subtilní a oživující" proud ovládnout, se chystalo jeviště pro nejneobvyklejší a nejzlomyslnější bitvu historie amerického podnikání, pro „válku elektrických proudů". Tato válka skončila porážkou Thomase Edisona a jeho osvědčené technologie stejnosměrného proudu ve prospěch Westinghouseova a Teslova nového a ještě nevyzkoušeného proudu střídavého. Byla archetypem obchodního a podnikatelského souboje, moderním průmyslovým příběhem, v němž titáni amerického hospodářství bojovali o to, kdo se zmocní a ovládne technologii schopnou změnit svět a vytvoří celou novou „říši světla". V drsné darwinovské době 19. století tyto nové technologie umožnily neustálý růst velkých společností, jež se staly ekonomickou základnou století úžasných společenských a materiálních proměn. Vzestup nekontrolovaného kapitalismu a velkých obchodních korporací si naopak vynutil, že lidé začali uvažovat o způsobu vládnutí. Říše světla je příběhem silně rezonujícím i s naší dobou.

                                                                   Z úvodu autorky.