První část knihy obsahuje kapitoly o ochraně hřibů a o určovacích znacích důležitých pro určování hub náležejících do této skupiny. Nechybí ani klíče k určování rodů a druhů našich hřibovitých a slovníček odborných výrazů.

  Druhá, hlavní část knihy obsahuje texty týkající se jednotlivých druhů (včetně jejich význačných forem a variet). U každého druhu jsou uvedeny podrobné popisy charakteristických znaků, údaje o ekologii a rozšíření a také poznámky o jedlosti a možných záměnách za jiné druhy. U vzácných druhů jsou též zmíněny údaje o stupni jejich ohrožení, případně o jejich ochraně. Texty jsou doplněny barevnými fotografiemi ilustrujícími vzhled jednotlivých druhů a dokumentujícími variabilitu tvarů a pestrost barev, jakou tato skupina hub vyniká.

   Mezi vyobrazenými druhy je možno najít celou řadu našich vzácných hřibovitých hub, jejichž barevné fotografie nebyly v české mykologické literatuře dosud publikovány, například hřib sírový, hřib maličký, hřib horský, hřib Moserův, hřib mokřadní, hřib koloděj červený, hřib koloděj prvosenkový, hřib kovář červenohlavý, hřib satan hlohový, křemenáč osikový hnědý a některé další. V knize je navrženo šest nových kombinací latinských jmen, použitých poprvé právě v této publikaci. Na konci knihy je připojen bohatý přehled odborné literatury a rejstříky latinských a českých jmen. Publikace je určena nejen pro mykology, ale i pro všechny milovníky hub a přírody.