Datový zdroj, ze kterého byla tabulka vytvořena:
Tabulka zveřejněná na vyzkum.cz - "Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a seřazené podle skupin dle právní formy instituce"

Zpracování dat z výchozí tabulky:
1. Z výchozí tabulky byly vybrány záznamy o všech organizačních složkách ČR.
2. Organizační složky ČR byly seřazeny sestupně podle celkového počtu bodů přidělených ohodnoceným výsledkům.

Poznámka
Předkladatel = subjekt, který předložil výsledky do IS VaV - RIV a tyto výsledky byly do IS VaV - RIV zařazeny.

Údaje o předkladateli výsledků do RIV     Ohodnocené výsledky celkem
Název Práv. forma Počet  Body 
Ministerstvo obrany, Univerzita obrany 60162694 OSS 550,327 11870,040
Ministerstvo vnitra, Policie ČR Kriminalistický ústav Praha 00007064 OSS 19,000 1592,019
Státní ústav radiační ochrany 63108089 OSS 30,798 1483,250
Policejní akademie České republiky v Praze 48135445 OSS 88,505 1358,766
Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství HZS - Institut ochrany obyvatelstva 00007064 OSS 30,500 840,000
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 OSS 11,449 568,243
Ministerstvo vnitra, Policie ČR - Útvar zvláštních činností SKPV 00007064 OSS 2,000 200,000
Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství HZS - Technický ústav požární ochrany 00007064 OSS 1,000 20,000
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 00020681 OSS 0,917 11,716
Ministerstvo vnitra, Policie ČR - Úřad služby kriminální policie a vyšetřování 00007064 OSS 0,000 0,000
Národní archiv 70979821 OSS 0,000 0,000
Národní lékařská knihovna 00023825 OSS 0,000 0,000
Národní bezpečnostní úřad ČR 68403569 OSS 0,000 0,000