Poznámka k pojmu "nerozlišená součást“:
v řádku za "nerozlišenou součást" jsou uvedeny údaje o těch výsledcích, jejichž předkladatelem byla Univerzita obrany jako celek (bez bližšího určení fakulty) .

Datový zdroj, ze kterého byla tabulka vytvořena:
Tabulka zveřejněná na vyzkum.cz - "Hodnocené výsledky agregované podle organizačních jednotek seřazené podle skupin dle právní formy instituce - doplňková tabulka"

Zpracování dat z výchozí tabulky:
1. Z výchozí tabulky byly vybrány záznamy o všech organizačních jednotkách spadajícících pod Univerzitu obrany.
2. Organizační jednotky byly seřazeny sestupně podle celkového počtu bodů přidělených ohodnoceným výsledkům.

Poznámka
Předkladatel = subjekt, který předložil výsledky do IS VaV - RIV a tyto výsledky byly do IS VaV - RIV zařazeny.

Údaje o předkladateli výsledků do RIV   Ohodnocené  výsledky celkem
Název subjektu Kód org.jednotky Název org. jednotky Počet  Body 
Univerzita obrany 60162694 G43 Fakulta vojenských technologií Brno 124,676 3973,436
Univerzita obrany 60162694 G44 Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové 171,130 3279,128
Univerzita obrany 60162694 G38 (nerozlišená součást) 152,082 2630,989
Univerzita obrany 60162694 G42 Fakulta ekonomiky a managementu Brno 102,439 1986,488