Datový zdroj, ze kterého byla tabulka vytvořena:
Tabulka zveřejněná na vyzkum.cz - "Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a seřazené podle skupin dle právní formy instituce"

Zpracování dat z výchozí tabulky:
1. Z výchozí tabulky byly vybrány záznamy o všech pracovištích Akademie věd ČR.
2. Pracoviště Akademie věd ČR byla seřazena sestupně podle celkového počtu bodů přidělených ohodnoceným výsledkům.

Poznámka
Předkladatel = subjekt, který předložil výsledky do IS VaV - RIV a tyto výsledky byly do IS VaV - RIV zařazeny.

Název Práv. forma Počet  Body 
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 68378271 VVI 1145,491 45059,073
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 61388963 VVI 581,545 26821,061
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 61389013 VVI 452,522 21146,276
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i. 61388955 VVI 403,796 19452,919
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 60077344 VVI 590,648 18561,340
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 VVI 446,824 15775,105
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 67985858 VVI 280,256 14486,619
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 67985823 VVI 404,079 13497,991
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 68378050 VVI 310,838 12756,906
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 61389005 VVI 318,817 11344,159
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 67985939 VVI 577,361 11293,827
Filozofický ústav AV ČR, v. v. i. 67985955 VVI 832,965 11282,237
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 68081707 VVI 277,418 11262,591
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. 68081715 VVI 158,918 8804,385
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 61389030 VVI 186,302 8596,979
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 68081723 VVI 191,120 7838,538
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 68378041 VVI 143,461 7731,924
Matematický ústav AV ČR, v. v. i. 67985840 VVI 290,843 7505,147
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. 67985815 VVI 239,686 7243,015
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 67985556 VVI 249,270 7212,502
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. 67985882 VVI 193,275 7211,325
Historický ústav AV ČR, v. v. i. 67985963 VVI 590,085 6840,086
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. 61388980 VVI 168,754 6792,361
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 VVI 314,840 6542,225
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 68081731 VVI 181,489 6045,202
Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 67985831 VVI 225,683 5496,388
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 68378092 VVI 364,604 4920,780
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 68378068 VVI 457,290 4805,805
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 68378289 VVI 160,189 4579,605
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 68378033 VVI 531,843 4489,020
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 61388998 VVI 180,318 4414,885
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 68378025 VVI 438,667 4314,930
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 68081766 VVI 189,026 4228,656
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 67985904 VVI 114,558 4111,704
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 67985912 VVI 241,797 3694,516
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 68378114 VVI 245,250 3662,883
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 61389021 VVI 144,481 3547,381
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i. 67179843 VVI 145,764 3404,621
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 67985530 VVI 123,954 3299,643
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 68378122 VVI 258,230 2925,426
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. 68145535 VVI 142,285 2867,559
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 68378076 VVI 203,767 2635,888
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 67985891 VVI 123,116 2438,538
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. 68378297 VVI 101,420 2093,953
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 68081758 VVI 116,412 1723,988
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 67985998 VVI 171,669 1674,982
Masarykův ústav - Archiv AV ČR, v. v. i. 67985921 VVI 85,133 1573,857
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 68378017 VVI 115,817 1520,319
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. 67985874 VVI 53,677 1206,266
Orientální ústav AV ČR, v. v. i. 68378009 VVI 84,700 1190,388
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. 68081740 VVI 108,773 1171,161
Technologické centrum AV ČR 60456540 ZSP 20,500 213,658
Knihovna AV ČR, v. v. i. 67985971 VVI 8,500 111,561
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 60457856 VVI 0,000 0,000