Poznámka k pojmu "nerozlišená součást“:
v řádku za "nerozlišenou součást" jsou uvedeny údaje o výsledcích v případě, že vysoká škola má v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV uvedenou alespoň jednu organizační jednotku a přitom předkladatelem výsledku byla vysoká škola jako celek (bez bližšího určení organizační jednotky).

Datový zdroj, ze kterého byla tabulka vytvořena:
Tabulka zveřejněná na vyzkum.cz - "Hodnocené výsledky agregované podle organizačních jednotek seřazené podle skupin dle právní formy instituce - doplňková tabulka"

Zpracování dat z výchozí tabulky:
1. Z výchozí tabulky byly vybrány záznamy o všech organizačních jednotkách spadajícících pod příslušnou vysokou školu.
2. Organizační jednotky byly seřazeny sestupně podle celkového počtu bodů přidělených ohodnoceným výsledkům.

Poznámka
Předkladatel = subjekt, který předložil výsledky do IS VaV - RIV a tyto výsledky byly do IS VaV - RIV zařazeny.

Údaje o předkladateli výsledků do RIV       Ohodnocené  výsledky celkem
Název vysoké školy Kód org.jednotky Název org. jednotky Počet  Body 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 62156489 43210 Agronomická fakulta 379,272 7481,061
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 62156489 43410 Lesnická a dřevařská fakulta 230,195 3493,313
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 62156489   (nerozlišená součást) 221,299 3224,219
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 62156489 43110 Provozně ekonomická fakulta 232,583 2267,872
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 62156489 43510 Zahradnická fakulta (Lednice) 29,167 357,604
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 62156489 43660 Školský zemědělský podnik Masarykův les Křtiny 2,000 200,000