Poznámka k pojmu "nerozlišená součást“:
v řádku za "nerozlišenou součást" jsou uvedeny údaje o výsledcích v případě, že vysoká škola má v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV uvedenou alespoň jednu organizační jednotku a přitom předkladatelem výsledku byla vysoká škola jako celek (bez bližšího určení organizační jednotky).

Datový zdroj, ze kterého byla tabulka vytvořena:
Tabulka zveřejněná na vyzkum.cz - "Hodnocené výsledky agregované podle organizačních jednotek seřazené podle skupin dle právní formy instituce - doplňková tabulka"

Zpracování dat z výchozí tabulky:
1. Z výchozí tabulky byly vybrány záznamy o všech organizačních jednotkách spadajícících pod příslušnou vysokou školu.
2. Organizační jednotky byly seřazeny sestupně podle celkového počtu bodů přidělených ohodnoceným výsledkům.

Poznámka
Předkladatel = subjekt, který předložil výsledky do IS VaV - RIV a tyto výsledky byly do IS VaV - RIV zařazeny.

Údaje o předkladateli výsledků do RIV   Ohodnocené  výsledky celkem
Název vysoké školy Kód org.jednotky Název org. jednotky Počet  Body 
Masarykova univerzita 00216224 14310 Přírodovědecká fakulta 1262,265 35044,673
Masarykova univerzita 00216224 14110 Lékařská fakulta 981,577 15002,553
Masarykova univerzita 00216224 14210 Filozofická fakulta 666,510 10176,244
Masarykova univerzita 00216224 14230 Fakulta sociálních studií 537,221 5475,042
Masarykova univerzita 00216224 14330 Fakulta informatiky 262,958 5438,870
Masarykova univerzita 00216224 14410 Pedagogická fakulta 176,339 3488,634
Masarykova univerzita 00216224 14220 Právnická fakulta 121,148 2089,675
Masarykova univerzita 00216224 14560 Ekonomicko-správní fakulta 101,133 1337,783
Masarykova univerzita 00216224 14630 Mezinárodní politologický ústav 5,400 149,810
Masarykova univerzita 00216224 14510 Fakulta sportovních studií 9,100 146,256
Masarykova univerzita 00216224 14610 Ústav výpočetní techniky 8,667 122,019
Masarykova univerzita 00216224   (nerozlišená součást) 1,604 76,179
Masarykova univerzita 00216224 14660 Centrum pro další vzdělávání 2,000 60,000