Poznámka k pojmu "nerozlišená součást“:
v řádku za "nerozlišenou součást" jsou uvedeny údaje o výsledcích v případě, že vysoká škola má v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV uvedenou alespoň jednu organizační jednotku a přitom předkladatelem výsledku byla vysoká škola jako celek (bez bližšího určení organizační jednotky).

Datový zdroj, ze kterého byla tabulka vytvořena:
Tabulka zveřejněná na vyzkum.cz - "Hodnocené výsledky agregované podle organizačních jednotek seřazené podle skupin dle právní formy instituce - doplňková tabulka"

Zpracování dat z výchozí tabulky:
1. Z výchozí tabulky byly vybrány záznamy o všech organizačních jednotkách spadajícících pod příslušnou vysokou školu.
2. Organizační jednotky byly seřazeny sestupně podle celkového počtu bodů přidělených ohodnoceným výsledkům.

Poznámka
Předkladatel = subjekt, který předložil výsledky do IS VaV - RIV a tyto výsledky byly do IS VaV - RIV zařazeny.

Údaje o předkladateli výsledků do RIV       Ohodnocené  výsledky celkem
Název vysoké školy Kód org.jednotky Název org. jednotky Počet  Body 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 60076658 12310 Přírodovědecká fakulta 244,843 9109,313
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 60076658 12220 Zemědělská fakulta 222,553 2854,692
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 60076658 12610 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 101,318 2630,914
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 60076658 12640 Ústav fyzikální biologie 58,586 2249,458
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 60076658 12210 Filozofická fakulta 145,167 2054,917
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 60076658 12410 Pedagogická fakulta 133,020 1624,683
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 60076658 12510 Ekonomická fakulta 30,833 325,000
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 60076658 12110 Zdravotně sociální fakulta 35,676 303,445
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 60076658   (nerozlišená součást) 14,255 227,513
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 60076658 12260 Teologická fakulta 3,000 60,000