Poznámka k pojmu "nerozlišená součást“:
v řádku za "nerozlišenou součást" jsou uvedeny údaje o výsledcích v případě, že vysoká škola má v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV uvedenou alespoň jednu organizační jednotku a přitom předkladatelem výsledku byla vysoká škola jako celek (bez bližšího určení organizační jednotky).

Datový zdroj, ze kterého byla tabulka vytvořena:
Tabulka zveřejněná na vyzkum.cz - "Hodnocené výsledky agregované podle organizačních jednotek seřazené podle skupin dle právní formy instituce - doplňková tabulka"

Zpracování dat z výchozí tabulky:
1. Z výchozí tabulky byly vybrány záznamy o všech organizačních jednotkách spadajícících pod příslušnou vysokou školu.
2. Organizační jednotky byly seřazeny sestupně podle celkového počtu bodů přidělených ohodnoceným výsledkům.

Poznámka
Předkladatel = subjekt, který předložil výsledky do IS VaV - RIV a tyto výsledky byly do IS VaV - RIV zařazeny.

Název vysoké školy Kód org.jednotky Název org. jednotky Počet  Body 
Akademie múzických umění v Praze 61384984   (nerozlišená součást) 133,800 2167,585
Akademie múzických umění v Praze 61384984 51110 Hudební fakulta 3,000 22,825