Národní technická knihovna (NTK) se otevírá v magické datum „09\09\09“. Nová budova nebude jen pouhým místem, odkud si lze vypůjčit knihy, ale i prostorem pro setkávání a pohodlné studium či trávení volného času. S tím souvisí její umístění do středu vysokoškolského kampusu ČVUT i celá koncepce budovy a především poskytovaných služeb. Oproti bývalé Státní technické knihovně, z níž NTK vznikla, dochází ke změně celkového pojetí prostoru, a tím i k jinému pohledu na poskytované služby. „Studentům i všem návštěvníkům knihovny chceme poskytnout nejen elegantní přístup ke stále rostoucímu okruhu informací, ale také příjemné prostředí pro studium, vzájemné setkávání i relaxaci. Jde také o revoluční změnu: uživatel se stane zákazníkem, který má možnosti svobodné volby kde a kdy využívat informační zdroje knihovny nebo ji využívat „jen“ jako svůj druhý obývák. Knihovna tak kromě jiného získává i nový sociální rozměr," uvedl ředitel NTK Martin Svoboda.

První návštěvníci si knihovnu mohou prohlédnout během Dnů otevřených dveří ve čtvrtek a pátek 10. - 11. září 2009.  Vždy mezi 10:00 a 18:00. hod. se každou půlhodinu konají prohlídky pro veřejnost (odchod skupin  od vstupu do knihovny uprostřed vstupní haly). Standardní provoz NTK zahájí v pondělí 14. září 2009.
Národní technická knihovna nabízí svým uživatelům i nové webové stránky.

S více než jedním a půl milionem svazků je NTK naším nejobsáhlejším pramenem technické literatury a publikací z oblasti souvisících aplikovaných přírodních a společenských věd. Uživatelé zde naleznou kompletní fond bývalé Státní technické knihovny, podstatnou část fondů Ústřední knihovny Českého vysokého učení technického a prozatím vázaná periodika Ústřední knihovny Vysoké školy chemicko-technologické. Nejžádanější tituly NTK budou přístupné přímo na místě v tzv. volném výběru s kapacitou až 500.000 svazků (při otevření NTK impozantních 220.000 svazků).

NTK nabízí zákazníkům na české poměry zcela ojedinělý komfort, jako například individuální i týmové studovny, téměř 1 300 studijních míst a přibližně 500 míst relaxačních, WiFi signál v celém objektu, možnost samoobslužného vypůjčování i vracení knih, plně vybavený konferenční sál a noční studovnu, která umožní provoz po 24 hodin 7 dnů v týdnu. Připraveno je též 300 parkovacích míst pro automobily v podzemních garážích a 200 stání pro kola. Samozřejmostí je dále nezbytné využití moderních informačních a komunikačních technologií.

Ve volně průchozím parteru budovy, do něhož bude mít přístup každý, nejen uživatelé NTK, naleznete pobočku Městské knihovny Praha, kavárnu, výstavní galerii, prodejnu PC vybavení a univerzitní prodejnu odborné literatury. V parteru také sídlí Návštěvnické centrum, kde se musí zaregistrovat každý, kdo se chce stát zákazníkem NTK. Návštěvníci, kteří mají zájem poznat služby knihovny nebo si ji pouze prohlédnout, si zde vyzvednou jednodenní návštěvnickou kartu.

Stavba NTK v sobě spojuje moderní architekturu a netypická a inovativní technická řešení nosných konstrukcí (např. tzv. tažené sloupy, které drží stropní desku – resp. dno atria – nad částí přízemí shora a její hmotnost přenášejí o patro výše pomocí táhel ukrytých v těchto sloupech, rozpon sloupů nosné konstrukce je nebývalých 15x15 metrů, proto musí být stropní desky předpínané; díky těmto řešením nemusí být přízemí ani jednotlivá podlaží budovy viditelně rozdělena, a jsou tak volně průchozí). Knihovna stojí na půdorysu zaobleného čtverce a je symbolicky pojata jako technická učebnice. Od konstrukce a pláště po povrchy, koncové prvky a mobiliář je vše vedeno jasným výrazem s jednoduchými, odhalenými tvary. Zastavěná plocha činí 5000 m2.

zdroj: tisková zpráva NTK

zajímavý článek o technickém zázemí a vybavení knihovny si můžete přečíst na serveru Technet.cz v článku Nejmodernější knihovna v zemi otevírá. Projděte se zákulisím