Všechna data obsažená v tabulkách pochází z veřejně dostupných dat z oficiálních stránek vyzkum.cz.

Naším hlavním cílem bylo uspořádat tato veřejně dostupná data do menších přehledných tabulek a tím zvýšit přínos těchto dat pro uživatele.

Hlavní postupy při uspořádání dat

 • Rozdělení dat do menších skupin obsahujících vždy určitý druh organizací - toto rozdělení umožní porovnávání „stejného se stejným" - což je podle našeho názoru nejvíce užitečné.
  Zde lze např. najít
  • Porovnání ústavů AV ČR mezi sebou
  • Porovnání fakult určité VŠ
  • Porovnání vysokých škol mezi sebou jako celků
  • Mnoho dalších tabulek - celkem více než 30 tabulek
 • Každá tabulka má dvě formy
  • Stručnou přehlednou formu webové tabulky, kterou lze přímo na webu otevřít
  • Podrobnou excelovou tabulku, kterou je možné si stáhnout
 • Tabulky obsahují společná data o projektech a výzkumných záměrech
 • U každé tabulky je vdoprovodném souboru uvedeno jak tabulka vznikla a jaký je její datový obsah
 • Setřídění dat vklesajícím pořadí podle výše prostředků ze státního rozpočtu čerpaných danou organizací - toto setřídění umožní věnovat především pozornost významným organizacím ve vědě a výzkumu a organizace čerpající málo prostředků se dostanou na poslední místa, případně jsou vůbec vynechány