Pole o velikosti poštovní známky tvoří 36 oddělených senzorů, jejichž zbarvení určuje chemická reakce s látkami ze vzduchu. Ze vzoru, jaký se na senzorovém poli vytvoří a z intenzity jeho zabarvení lze určit přítomnost a množství některé z 19 sloučenin. Tuto informaci lze zpracovat jednak vizuálně, jednak pomocí počítače. Pouhým pohled zjistíme, co nás obklopuje, ještě před tím, než nám to začne leptat sliznice. Protože vzory vznikající na senzorovém poli jsou jednoznačné a přehledné, jednoduchý software pro rozpoznávání obrazů může dlouhodobě sledovat, co a v jaké koncentraci na senzor působilo.

zdroj: Akademon