Jehličnaté dřeviny, koncipované jako přehled nahosemenných (orientačně i výtrusných) dřevin v rámci systému rostlin jsou první - avšak samostatnou součástí učebnice lesnické dendrologie. Ta vyšla zatím pouze na internetu - a fyzicky jen asi ve 30 exemplářích (na domácí fakultě, resp. univerzitě, se vice prostředků na učebnici tohoto základního lesnického předmětu nenašlo).

   Nové vydání je určeno - podobně jako vydání předchozí - nejen pro potřeby posluchačů lesnických fakult a širší lesnické veřejnosti - ale i pro zájemce z řad biologicky orientovaných přírodovědců, sadovníků a zahradních architektů, včetně odborníků na životní a přírodní prostředí. Její autoři doufají, že by se mohla stát i jakýmsi repetitoriem lesnické dendrologie - části pojednávající o jehličnatých dřevin - pro již hotové odborníky, kteří své školské vzdělání už ukončili, působí v praxi - a chtěli by se znalostí vybraných konifer osvěžit a doplnit na současnou úroveň dendrologického poznání.

   Obsah učebnice byl sestavován tak, aby v prvé řadě pokryl potřeby základního oboru lesnických fakult - lesního inženýrství. Implicitně jsou v ní však zajištěny i potřeby dalších vyučovaných oborů - především dřevařského inženýrství, krajinného inženýrství, aplikované ekologie - a take řadě specializovaných bakalářských kurzů. Posledně jmenované obory v učebním plánu postrádají - z pochopitelných důvodů - některé typicky lesnické disciplíny, které napomáhají hlouběji pochopit les i krajinu z hledisek ekosystémových. Především z tohoto důvodu byly příslušné statě v nové dendrologii výběrově rozšířeny o některé další základní informace - např. z hlediska skladby a výnosů přirozených (i kulturních) porostů, jejich problémů ochranářských apod. Doufáme však, že i posluchačům oboru lesního inženýrství tyto přidružené údaje usnadní vstup do následných kosterních lesnických discipline, jako jsou zakládání a pěstění lesů, ochrana lesů, hospodářská úprava lesů apod.   Pro potřeby zájemců o dřevinou součást veřejné (i soukromé) zeleně byla náznakově zmíněna problematika běžnějších zahradních kultivarů (tj. Kulturních variet, odrůd) a jejich případného vegetativního množení.

                                          Z předmluvy autorů