Je ironické, že zpřísnění pravidel v oblasti zpracování odpadů a zavádění nových pravidel recyklace surovin zvýšilo pravděpodobnost vzniku nelegálních skládek odpadu, ze kterých se stala velmi zajímavá oblast podnikání pro zločinecké organizace. Problém však nastává při zkoumání podezřelých lokalit, při kterém může dojít k úniku toxického odpadu do místních vodních zdrojů. S novými technikami dálkového průzkumu (například za pomoci radaru pronikajícího půdním povrchem (ground-penetrating radar, GPR)) je ale možné toxický odpad odhalit bez porušení půdy. Zasypaný materiál odráží mikrovlny a síla vracejících se signálů pomáhá určit místo úkrytu tohoto materiálu.

Alastair Ruffel, soudní geolog z Queen´s University v britském Belfastu použil GPR v sedmnácti případech, kdy pracoval pro agentury působící v oblasti životního prostředí ve Skotku, Irské republice a Severním Irsku. Většina těchto průzkumů ještě probíhá, ale tři z nich již vedly k dopadení pachatelů, jejich odsouzení a udělení pokuty.

Poslední výzkum Alastaira Ruffella ukazuje, že při určování složení odpadu mohou být využity geofyzikální postupy (Environmental Forensics, DOI 10.1018/15275920903130230). Testy GPR odhalily přítomnost vysoce vodivého odpadu (například zemědělských odpadních kalů v rašeliništi v Severním Irsku) jednoduše proto, že v podezřelé v rašeliništní kapse nedocházelo k odrážení mikrovln.

„Měkký povrch rašelinišť, kde je snadné vyhloubit jámu, je atraktivní místo pro ukrytí odpadu. Geofyzikální průzkumy ale taková místa odhalí," říká Ruffel. Při realizaci této metody se ale vyšetřovatelé musí fyzicky dostat na podezřelé místo, což může představovat problém - majitelé pozemků jim na dané místo mohou odepřít vstup.

Sonia Silvestri z italského stavebního konsorcia Consorzio Venezia Nuova v Benátkách používá pro překonání těchto obtíží speciální elektromagnetickou metodu (transient electromagnetic method, TEM). TEM je forma GPR, při které je elektrické a magnetické pole indukováno elektrickým proudem probíhajícím cívkou. Tu je možné nést helikoptérou vznášející se deset metru nad zemí. Silvestri tuto metodu použila v nedávné době pro identifikaci znečištění vytékajícího z velké skládky odpadů do podzemních vod na severu Padovy v severovýchodní Itálii. Sonia Silvestri představují výsledky TEM analýzy na Dvanáctém mezinárodním symposiu o nakládání s odpady a skládkách konaném během první poloviny října 2009 na Sardinii.

Její výzkum ukázal také, že při využití satelitních snímků je možné odhalit skládky odpadu z vesmíru (International Journal of Geographical Information Science, DOI 10.1080/13658810802112128) Nelegálně uložený odpad se často nachází nedaleko průmyslových středisek, skládek odpadu a silnic a Sonia Silvestri proto vypracovala mapu možných míst uložení nelegálního odpadu v severovýchodní Itálii. Po pečlivém prozkoumání satelitních snímků a hledání míst s poškozenou vegetací snížili pracovníci jejího týmu počet takto vytipovaných míst; ze 34 takto identifikovaných míst prokázala chemická analýza kontaminaci na 17 z nich. Bylo zahájeno policejní pátrání po osobách nesoucích odpovědnost za vznik těchto nelegálních skládek.

 

2.10.2009

Zdrojový článek: NewScientist

Přeložila: Veronika Součková