z tiskové zprávy projektu Otevřená věda II (Praha 12. listopadu 2009):

 

Studenti středních škol se mohou zapojit do vědeckého výzkumu

V rámci projektu Otevřená věda II bude mít 150 talentovaných studentů možnost být součástí reálného vědeckého výzkumu. Po dobu dvou školních let se bude 150 vědeckých pracovníků individuálně věnovat vybraným studentům, kteří budou mít unikátní příležitost realizovat buď své vlastní výzkumné práce nebo se aktivně zapojit do špičkových výzkumných projektů vědeckých pracovišť. Přihlášky mohou studenti podávat až do 4. prosince 2009.

Právě nyní si mohou studenti mimopražských středních škol vybírat na stránkách projektu Otevřená věda II www.otevrena-veda.cz z nabídky více než 200 témat stáží, které se uskuteční na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR a spolupracujících vysokých školách z celé republiky. Stáže z biologie, fyziky, chemie, geologie či matematiky
a informatiky budou zahájeny v lednu roku 2010 a potrvají do ledna 2012. Na webových stránkách projektu jsou publikovány také podmínky účasti, formuláře přihlášek a další potřebné dokumenty. Přihlášky mohou studenti podávat až do 4. 12. 2009 na adresu: SSČ AV ČR, Národní 3, 110 00 Praha 1.

„I když práce se studenty představuje pro vědeckého pracovníka určitou časovou zátěž, domnívám se, že právě projekt Otevřená věda dává talentovaným studentům ojedinělou možnost doplnit většinou fádní středoškolskou výuku o praktickou zkušenost spojenou se získáním nových vědomostí ve vybrané oblasti vědeckého bádání,“ říká MUDr. Jiří Paleček, Ph.D., z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR. Stážisté si dále osvojí práci s odbornými databázemi a dovednosti potřebné k sepsání a úspěšnému publikování vědeckého článku v odborném časopise.

Nejlepší výsledky budou zveřejněny na dvou Studentských vědeckých konferencích uspořádaných v dubnu 2011 a v dubnu 2012, které budou simulovat skutečný vědecký kongres tak, aby si studenti vyzkoušeli prezentaci prací před kolegy i širokou veřejností. Nejlepší účastníci budou moci představit výsledky své práce na konferenci EUSCEA (European Science Events Association) v červnu 2011 a 2012 a na konferenci ESOF 2012 (Euroscience Open Forum). Studenti tak získají cenné zkušenosti s prezentací vlastní práce v anglickém jazyce a naučí se vnímat komunikaci s veřejností jako nedílnou součást vědecko-výzkumné práce.

 

O projektu Otevřená věda II

Projekt Otevřená věda II je pokračováním dříve realizovaného projektu Otevřená věda,který byl zaměřen na pražské středoškolské studenty. Za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky realizátor projektu Středisko společných činností Akademie věd ČR podporuje zájem studentů o přírodovědné a technické obory a umožňuje vědeckotechnickým institucím navázat přímý kontakt se středními školami, aby i po ukončení projektu mohly spolupracovat při výběru talentovaných studentů se zájmem o vědeckou činnost.

„Stážisté mají příležitost navázat jedinečný kontakt s odborníky ve vybraném oboru. Získané informace jim umožní vytvořit si konkrétní představu o profesním růstu a odborném zaměření,“ shrnuje hlavní manažer projektu Petr Borovský.

Projekt je součástí širšího záměru Akademie věd České republiky získat pro vědeckou a výzkumnou činnost talenty z řad mladé generace.