V rámci vernisáže bude vystavena i Nobelova medaile a diplom Jaroslava Heyrovského. Veřejnost bude moci výstavu navštěvovat po té od středy 2.12. do pátku 18.12. denně a to od 10 do 17 hodin (včetně víkendů a pondělků).

Odborná veřejnost si 50. výročí udělení Nobelovy ceny J. Heyrovskému připomene mezinárodní konferencí, jež bude počátkem prosince uspořádána v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a zúčastní se jí vědci z celého světa. Tato akce však bude vzhledem ke své odbornosti středem zájmu jen uzavřené skupiny odborníků z oboru elektrochemie. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. by rád tuto událost připomněl i široké laické veřejnosti, a proto se rozhodl uspořádat putovní výstavu, která život a vědeckou práci Jaroslava Heyrovského představí nejen pamětníkům polarografie, ale i zájemcům o přírodní vědy z řad těch později narozených, tedy studentů a žáků.

Putovní výstava se snaží přiblížit návštěvníkům osobnost Jaroslava Heyrovského (20.12.1890-27.3.1967) nejen jako vědce, ale i jako člověka. Expozice je uspořádána z dokumentů a přístrojů, které byly po dlouhá léta uloženy v ústavním archivu či depozitáři, řada informací byla čerpána z knih o Jaroslavu Heyrovském, které napsal jeho žák Jiří Koryta (např. Melantrich 1990) či z vyprávění žáků a spolupracovníků J. Heyrovského. Expozice je tvořena sadou dvanácti plakátů (formát A0), které s využitím fotografií a dokumentů přibližují návštěvníkovi život a vědeckou práci Jaroslava Heyrovského. Rodinou Heyrovských byly k pořízení kopií zapůjčeny fotografie z rodinného alba, z nichž některá fota dosud nebyla na veřejnosti prezentována. Řada fotografií, diapozitivů a písemných materiálů z archivu ústavu ilustruje výzkumnou práci J. Heyrovského a jeho týmu. Druhou část expozice tvoří přístroje (vývojová řada 8 -10 polarografů), skleněné polarografické nádobky, diapozitivy, se kterými polarografisté přednášeli, ukázky knih a publikací o polarografii v různých světových jazycích. Filmy zhotovené v 50. a 60 letech, třetí část expozice, dokumentují polarografický výzkum a jsou promítány ve formě nekonečné smyčky. Pro výběr exponátů tým prohlédl téměř 10 kg písemných materiálů, 200 fotografií, 150 diapozitivů a 6 km celuloidových filmů z 50. a 60. let.

Aktuální informace o výstavě a jejím putování zájemcům přinášejí internetové stránky Příběh kapky – Jaroslav Heyrovský, první český Nobelista

zdroj: tisková zpráva AV ČR z 20. listopadu 2009