V úvodním předmětu Roboti nového programu Fakulty elektrotechnické ČVUT Kybernetika a robotika tvoří studenti v týmech jednoduché roboty. Nejlepších osmnáct týmů spolu se dvěma týmy robotického semináře Gymnázia Voděradská změří síly v závěrečné soutěži o zajímavé ceny. Zvítězí robot, který nejrychleji samostatně projede bludištěm, které předem nezná. Celá soutěž bude přenášena po internetu. Podobná soutěž úspěšně probíhá na německé univerzitě ve Stuttgartu a vítězové národních kol se později utkají i mezi sebou.

Profesor Michael Šebek, vedoucí katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT vysvětluje: "Nový studijní program Kybernetika a robotika je velmi zajímavý, ale i náročný. Byl vytvořen podle mezinárodních standardů ve spolupráci s našimi výzkumnými týmy světové úrovně. Abychom studentům obtížný začátek studia odlehčili, zařadili jsme do něj motivační předmět Roboti, ve kterém se hravou formou seznámí se základy tvůrčí práce inženýra. Doufáme, že se pak s větší chutí pustí do namáhavých základních předmětů programu, protože už budou chápat, k čemu je to potřeba. Robosoutěž je aperitivem v menu programu Robotika a kybernetika.“

Více informací najdete na webových stránkách http://support.dce.felk.cvut.cz/roboti/

 

zdroj: tisková zpráva ČVUT