Za oknem je umístěn vlastní teleskop. Ten při letu ve stratosféře po otevření okna může zaznamenávat infračervené signály přicházející z Vesmíru. Během testu bylo okno poprvé plně otevřeno za letu po dobu dvou minut, aby bylo možné sledovat proudění vzduchu kolem za ním umístěné aparatury. Projekt SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) je společnými dílem NASA a Německého centra pro letectví a kosmonautiku (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt). Vlastní teleskop byl zhotoven v Německu. Další lety jsou naplánovány na jaro příštího roku. Naše atmosféra velmi účinně pohlcuje infračervené záření, takže pozorování Vesmíru v těchto vlnových délkách je ze zemského povrchu neproveditelné; zatím se provádí pomocí družic. Nasazení letadla celý proces zlevní.

zdroj: Akademon

 

webové stránky projektu SOFIA