Pacifický ohňový kruh se nachází v Tichém oceánu a probíhá přibližně pod Samoou, Americkou Samoou a Tongem, v oblasti, kde nedávné podmořské zemětřesení o síle 8,0 stupňů Richterovy stupnice vedlo ke vzniku vlny tsunami mající na svědomí život nejméně 180 osob a kde zemětřesení o síle 6,3 stupňů udeřilo i 2. října 2009. Nedaleko hranic ohňového kruhu leží také Indonésie (tam středeční zemětřesení o síle 7,6 stupňů a čtvrteční otřesy o síle 6,3 stupňů stupnice vedly ke smrti možná tisíců lidí) a Peru, v jehož odlehlých oblastech udeřilo zemětřesení o síle 5,9 stupňů v poslední zářijový den.

 I když nové výzkumy uvádějí, že zemětřesení mohou zhoršit situaci ve vzdálených riftových zlomech, zdráhají se vědci tvrdit, že zemětřesení na Samoe, v Indonésii a v Peru spolu vzájemně souvisejí. Zemětřesení nejsou v této oblasti vzácností. K otřesům stejně silným, jako bylo zemětřesení v Peru, dochází přibližně stokrát za rok, uvedl Emile Okal, profesor geofyziky na Northwestern University v Illinois. To znamená, že takto silné zemětřesení se vyskytuje v průměru jednou za tři dny, uvedl Okal. "Je to běžný jev." Dokonce i rychlý sled silného úterního samojského a středečního indonéského zemětřesení není ničím nevídaným. K otřesům této síly dochází přibližně jednou za měsíc. "Pravděpodobnost dvou zemětřesení ve dvou po sobě jdoucích dnech není až tak malá," uvedl Okal.

 Důsledek velkého zemětřesení v Indickém oceánu v roce 2004?
Je však možné, že jedno zemětřesení může být počátkem zemětřesení dalšího, uvádějí vědci. Tektonické napětí po zemětřesení, které zapříčinilo katastrofální vlnu tsunami v Indickém oceánu v roce 2004, mohlo například předcházet zemětřesení, které postihlo ostrov Sumatra tento týden.

 "[K nedávnému] zemětřesení došlo asi 470 kilometrů od [epicentra] zemětřesení v roce 2004," uvádí ve svém emailu Fenglin Niu, seismolog Rice University. Avšak podle Emile Okala z Nortwestern University dochází k tomuto typu přenosu napětí pouze na relativně krátkou vzdálenost "přibližně tisíce kilometrů". „Vztahovat toto až na Samou se zdá být přehnané," jelikož Samoa leží přibližně 6.400 kilometrů od Indonésie. To platí především proto, tvrdí Emile Okala, že mezi těmito dvěma oblastmi existuje řada zlomů, které by přenos napětí znemožnily, i kdyby vzdálenost nebyla tak velká.

 Oslabená zlomová plocha
Podle studie vydané tento týden týmem Fenglinga Niu však mohou zemětřesné vibrace ovlivnit zlomy ležící překvapivě daleko. Vědci zjistili především, že vibrace indonéského zemětřesení v roce 2004 mohly zvýšit četnost malých zemětřesení v oblasti kalifornského zlomu sv. Ondřeje přílivem vody do tohoto zlomu. Tento příliv mohl zlom promazat a zvýšit tak pravděpodobnost, že obě strany zlomu sklouznou a ujedou do stran.

 Tým výzkumníků je však opatrný při tvrzení, že k něčemu podobnému mohlo dojít během dvou velkých zemětřesení tohoto týdne. 
"Otázka ´Existuje mezi těmito zemětřeseními souvislost?´ je velmi zajímavá, ale odpověď na ni dosud neznáme," řekl Taka´aki Taira, seismolog University of California v Berkeley a hlavní autor nové studie publikované v časopise Nature. "Podle našich zjištění je možné, že mezi těmito zemětřesení souvislost existuje," uvedl ve svém emailu. "Zatím je však na závěry příliš brzo, nemáme žádné důkazy, že tato zemětřesení spolu souvisejí."

2. října 2009

Zdrojový článek: National Geographic

Obrázek: howstuffworks

Přeložila: Veronika Součková