„Při čtení jednotlivých kapitol se prosím nezalekněte poměrně velkého množství matematických vět. Je jich více než 160. Matematikové totiž formulují své myšlenky právě formou matematických vět, které obsahují jen to, co je na daném problému podstatné. Téměř u všech tvrzení podáváme důkaz (u složitějších důkazů jen odkaz na příslušnou literaturu), abyste se sami mohli přesvědčit o platnosti předkládaných tvrzení. Na teorii čísel je nejkrásnější to, že důkaz každého tvrzení se obvykle liší od ostatních důkazů. Přitom formulace uvedených matematických vět se vejde většinou jen na jednu či dvě řádky, což umožňuje poměrně snadno pochopit, co daná věta vlastně říká.

   Matematická tvrzení platí věčně. Nejsou závislá na poloze a času. O jejich platnosti nerozhoduje parlament hlasováním, ani náboženský či politický systém v dané zemi, ani nezávisí na kulturních zvyklostech apod. Například Pythagorova věta platí na Zemi stejně tak jako ve vzdálené galaxii M31 a bude platit i za milion vět. Definice matematických pojmů nedovolují dvojí výklad. Rovněž naprosto přesné formulace matematických problémů nepřipouštějí více interpretací. Vágní vyjadřování, jehož jsme denně svědky, má za následek řadu nedorozumění. Jen malé procento naší veřejnosti se dokáže vyjadřovat přesně a vnímat krásu matematiky. Výstižně to vyjádřil významný maďarský matematik Cornelius Lanczos (1893-1974):

   Většina umění, jako je malířství, sochařství a hudba, vyvolává ve veřejnosti emocionální dojem. Je to tím, že tato umění jsou vnímána jedním či více z našich smyslů. Tak tomu není s uměním matematickým, které může být doceněno pouze matematiky. A stát se matematikem vyžaduje dlouhé období usilovné přípravy. Matematická komunita je podobná jakési imaginární společnosti hudebních skladatelů, jejichž jediným uspokojením je vzájemná výměna hudebních skladeb, které komponují. 

Další slavný maďarský matematik Paul Erdös (1913-1996) se o číslech vyjádřil takto:
"Proč jsou čísla krásná? To je podobné, jako ptát se, proč je Beethovenova Devátá krásná. Když to nevidíte, nikdo vám to nemůže říct. Já vím, že čísla jsou krásná. A pokud ne, tak není krásné nic." 

V české a slovenské matematické literatuře najdeme několik knih o teorii čísel. V naší knize ale naleznete některá zcela nová témata. Například uvidíte, jak trojúhelníková čísla souvisí s bicím strojem pražského orloje, o jakou matematiku se opírá tradiční čínský kalendář, jak lze zkonstruovat pravidelný sedmnáctiúhelník pomocí kružítka a pravítka, jak byla použita základní věta aritmetiky při návrhu poselství mimozemským civilizacím a jak souvisí teorie čísel s chaosem, fraktály a teorií grafů. Seznámíme se také s nejnovějšími výsledky z honby za největšími prvočísly a k čemu jsou nám vůbec prvočísla dobrá. Uvedeme řadu jejich rozličných praktických aplikací v naprosto odlišných odvětvích. Představíme si kódy, které detekují případné chyby, a tzv. samoopravné kódy, které navíc chyby automaticky opravují. Také vám předvedeme, jak spolu souvisí chaos, fraktály a teorie čísel."

                                                                           Z úvodního slova autorů