Slovo informatika (použité v dnešním moderním smyslu) bychom měli chápat především jako integrál za tu dobu pevně etablované vědecko-technické disciplíny, která je pod vlivem všech technických a praktických aspektů inženýrství, elektroniky, informační teorie, matematiky, logiky a lidského chování. Přiměřeně široká je oblast působnosti, tedy zkoumaná témata: formulace algoritmů, programování, modelování a simulace, tvorba kompilátorů, navrhování technických systémů, počítačová grafika, databáze, počítačová architektura a počítačové sítě, operační systémy, softwarová technologie i umělá inteligence a robotika.

   K přiřazení nové disciplíny k technickým vědám nedošlo v žádném případě jednomyslně, poněvadž někteří vědci viděli předmět pouze v „kódování pomocí znaků, mechanizaci operací se znaky a programovaném impulsovém ovládání".  „Základ vědeckého obsahu informatiky" se tak vyčerpal v „programování zpracování informací, tzn. Znaků". Z této perspektivy vychází také argument, že výsledek je nehmotný, tedy nevázaný na látku a energii, a že informatika z tohoto důvodu patří stejně jako matematika mezi vědy humanitní.

   Takové pojetí není ale obhajitelné už proto, že látka a energie jsou nutným předpokladem pro jakoukoli existenci informací. Často diskutovaný a interpretovaný výrok Norberta Wienera „informace je informací, ne hmota nebo energie" zde samozřejmě sotva pomáhá, protože „matter" nelze jednoznačně přeložit. Více důslednou se zdá být Völzova formulace, která vychází z toho, že informace jsou vyměňovány přes látkově energetické nosiče, které jsou sice nutným předpokladem, ale ne podstatou. Definice z tohoto důvodu zní:

    „Informace je nositel a také to, co nositel nese. Pak tedy platí: Informace je nositel i nesené."

   Není naším záměrem v tomto rámci sledovat dále tuto problematiku, neboť od fundamentální práce „The Mathematical Theory of Communication" amerického elektroinženýra a matematika Clauda Elwooda Shannona (1948), která také přinesla pojem bit informace, vzniklo více než sto formulací definice „informace" - jednotná samozřejmě ještě neexistuje.

                                          Z úvodu autora