Studie, kterou právě držíte v rukou, přesvědčivě rozebírá a dokazuje souvislosti, které spojují mysl těchto spisovatelek. Na základě fundovaného rozboru jejich díla i osudu nám nabízí možnost racionální reflexe otázek, které intuitivně řešíme celý svůj život.

   Možná se mýlím, ale domnívám se, že reflexe a sebereflexe jsou základní potřebou člověka. A je to právě tato potřeba, která nás nutí zabývat se mezními otázky existence, snažit se pochopit lidskou psychiku obecně. K lidské psychice patří neodmyslitelně i otázka ukončení lidské existence. Tíhnutí k smrti - to je téma, které se dotýká každého z nás. I ten nejoptimističtější člověk zažije chvíle, kdy se dotkne něčeho neznámého, nepojmenovaného ve své mysli, chvíle, kdy si položí základní otázky o smyslu svého bytí, o jeho směřování a dojde k nevyhnutelné odpovědi, že naplněním lidského života je jeho konec. Asi právě proto jsou tvorba a životní osudy autorů a autorek, prožívajících a pojmenovávajících za nás, čtenáře či diváky, tato mezní témata, tolik fascinující.

                                                        Z předmluvy Lenky Kolihové Havlíkové