„… kdyby ho astronomové objevili dnes, rozhodně by ho nikdo nezařadil mezi planety (o tělesech za dráhou Neptuna – o Kuiperově pásu a Oortovu oblaku se tehdy nevědělo vůbec nic.) Obě tělesa – Pluto i Quaoar – byla tedy hlubším poznáním struktury sluneční soustavy ‚degradována‘ na velké členy Kuiperova pásu za hranicemi Neptunovy dráhy. Ve sluneční soustavě je tedy osm planet a poslední planetou je Neptun.“

Pokud vše vyjde podle představ, roku 2006 by k Plutu mohla být vyslána sonda; mise má název "New Horizons". Rozbory nasbíraných dat Kuiperova pásu ukázala, že některá tělesa zde jsou obíhána dalšími, což astronomy vede k přesvědčení, že by po bližším prozkoumání prostoru kolem Pluta mohly být detekovány další menší měsíce.

S moderními přístroji bychom měli být schopni zjistit, zda Pluto má ještě nějaké jiné satelity o velikosti kolem 10 až 20 kilometrů v průměru. Provést toto všechno by měla být otázka jen několika dnů " říká Stern.

Kuiperův pás je archeologické naleziště sahající do raných dob vývoje naší sluneční soustavy", říká Andrew Cheng, člen týmu New Horizons a vědec Johns Hopkins z University's Applied Physics Laboratory a dodává: "Je plný malých, ledových a kamenných objektů, které se kdysi začaly formovat v planety, ale z nám neznámého důvodu, se zastavily v polovině vývoje. Je to fascinující oblast."

Pluto je jediná „planeta“, která ještě nebyla prozkoumána kosmickou sondou. Zatímco sondy Voyager 1 a Voyager 2 poskytly neskutečně nádherné snímky Jupitera a Saturna, Pluto vyšel naprázdno. Je to neprozkoumaný svět stále skrývající svá tajemství. New Horizons by tak vědcům měla přinést spoustu nových informací jak o jeho struktuře, tak i o zajímavých objektech v jeho okolí.

Oldřich Klimánek

ko.ffm@mybox.cz