V současné době jsou v České republice dostupné především bibliografické databáze (záznamy společně s abstrakty bez plných textů) a odborné časopisy v elektronické podobě.

Zmíněné bibliografické databáze se zaměřují na sledování následujících typů dokumentů:

  • články z odborných časopisů
  • zvláštní studie a výzkumné projekty
  • příspěvky z konferencí
  • oficiální dokumenty (vládní nebo odborné orgány apod.)

Databáze MEDLINE je jednou z nejstarších a nejznámějších medicínských databází. Vznikla v roce 1966, kdy Národní lékařská knihovna v USA (National Library of Medicine) začala evidovat první bibliografické záznamy. Tato databáze se soustřeďuje především na články z odborných periodik a klinické studie. Vzhledem k tomu, že je databáze produkována National Library of Medicine, je pochopitelně geograficky zaměřená především na zdroje z anglo-americké provenience. Záznamy z jiných geografických oblastí jsou v této databázi také, ale v daleko menší míře. Počet záznamů v databázi MEDLINE je přibližně dvanáct milionů bibliografických záznamů a meziročně se zvětšuje přibližně o dalších 380.000 záznamů.

Veškeré záznamy v databázi MEDLINE jsou tříděny podle předmětového hesláře MESH (Medical Subject Headings). Tento heslář byl vytvořen v prostředí NLM a stal se uznávaným třídícím systémem pro oblast celé medicíny.
Heslář se skládá z 21 973 popisných termínů, které se rozvíjejí do dalších hierarchií (např. rakovina - rakovina plic) nebo odkazuje na další preferované výrazy (např. Vitamin C see Ascorbic Acid). Podrobné informace o tomto hesláři, včetně možnosti vyhledání hesel, jsou dostupné na této adrese.


Databáze MEDLINE je v České republice dostupná několika způsoby:

1. Předplatné
Tato databáze je předplacena na většině lékařských fakult v České republice. Přehled o vysokých školách, kde je tato databáze dostupná je např na adrese http://www.infozdroje.cz.

2. Databáze ProQuest 5000
V rámci databáze ProQuest 5000 je databáze MEDLINE implementována do části "ProQuest Medical Library". Ta obsahuje celkem 375 titulů časopisů, z nichž je více než 200 titulů dostupných s plnými texty. Mezi dostupnými tituly jsou například:

  • Archives of Neurology
  • British Medical Journal; BMJ
  • Diabetes
  • Journal of Medical Ethics
  • The Lancet

Kompletní přehled titulů lze nalézt v části "ProQuest Medical Library"

Tento přístup je zatím tou nejlepší možností, jak využívat databázi MEDLINE, protože v rámci jiných přístupových možností již není k dispozici plný text článků.

I v rámci databáze ProQuest 5000 je možné používat klasifikační systém MESH.

3. Volně přístupné na několika webovských stránkách

Databáze MEDLINE je také nabízena volně na stránkách významných lékařských ústavů a na webových portálech.
První adresou, na které MEDLINE naleznete, je domovská stránka National Library of Medicine . Zde se nabídka databází neomezuje pouze na MEDLINE, ale zpřístupňovány jsou i následující zdroje:

MEDLINE/PUBMED
PubMed je službou National Library of Medicine (NLM), která zpřístupňuje 12 miliónů citací z databáze MEDLINE (od druhé poloviny 60. let) a další periodika - především z oblasti přírodních věd. Přínosem PubMed je provázanost citací na plné texty článků, případně i na další tematicky příbuzné zdroje.

Clinical Trials
Databáze ClinicalTrials se zaměřuje na laickou veřejnost. Informuje o různých klinických testech a zkouškách nových léků. Na této databázi NLM spolupracuje s vládní organizací Food and Drug Administration (FDA), která se specializuje na autorizaci nových léků.
Clinical Trials v současnosti obsahují přibližně 7 800 klinických studií z National Institutes of Health (NIH), pod který patří i NLM a další vládní agentury USA. Drtivá většina studií byla prováděna ve Spojených státech a v Kanadě.

DIRLINE
NLM nabízí také adresář zdravotnických organizací DIRLINE (Directory of Information Resources Online). Celkem je v adresáři přibližně 10 000 záznamů organizací, z oblasti medicíny a biomedicíny. Velkou část z nich tvoří vládní organizace, agentury a odborné profesní organizace.
Vyhledávání je možné i podle předmětového hesláře MESH.

LOCATORplus
Veškeré knihy, časopisy a audiovizuální materiály ve sbírkách NLM jsou zachycené v katalogu LOCATORplus. Katalog eviduje i některé zdroje v prostředí www.

NIHSeniorHealth
NIHSeniorHealth není databází, ale doplňkovým zdrojem informací pro seniory. Nabízí rady a informace o nemocech, které se ve stáří často vyskytují (Alzheimerova nemoc apod) i tipy na cvičení a výživu.


TOXNET
Databáze, která se zabývá problematikou o biochemických, farmakologických, fyziologických a toxikologických účincích chemikálií a drog. Tato databáze zatím obsahuje cca 3 milióny bibliografických záznamů.

Kompletní seznam všech nabízených zdrojů NLM je dostupný zde.

Databáze MEDLINE je dostupná i na dalších stránkách - například na adrese http://www.medline.de/ , nebo na portálu Medscape.
I když vypadá dostupnost této databáze na webovských stránkách lákavě, je přesto vhodnější preferovat přístup přes databázi ProQuest 5000, která nabízí i řadu plných textů.