"Vydat tuto knihu se podařilo i díky tomu, že po určitém krátkém nekoordinovaném období vznikla v roce 2005 Unie botanických zahrad České republiky. České a slovenské botanické zahrady spolupracovaly od poloviny šedesát‎ých až do konce devadesátých let 20. století pod hlavičkou Poradního sboru pro botanické zahrady nejprve Ministerstva kultury ČSR a poté Ministerstva životního prostředí ČR.

   Tato publikace je dalším příspěvkem do edice Průvodce, ve které v roce 2008 vyšla obdobná kniha o českých a některých dalších evropských zoologických zahradách. Vhodně sestavit průvodce po botanických zahradách bylo složité, neboť počet druhů rostlin pěstovaných v botanických zahradách je nesrovnatelně větší než počet druhů zvířat chovaných v zoo. Každá ze zahrad proto mohla zařadit do textu jen malý zlomek toho, co se v nich pěstuje, a bylo jistě velice složité rozhodnout o tom, které druhy vybrat jako reprezentativní vzorek. Jak ji zajisté čtenář všimne, většina zahrad - i když nešlo zrovna o arboreta - vybrala skupinu v‎ýznačných dřevin, neboť ty tvoří kostru každé zahrady. Tak se stalo, že se v charakteristice mnoha z nich setkáme se stejnými druhy dřevin, jako jsou douglaska, omorika, jinan, liliovník, magnolia a podobně. Mnohé ze zahrad potom sáhly k popisu některých význačných partií a sbírek v nich umístěných, kde už se dostalo místa i bylinám. K tomu všemu byl vybrán i bohatý obrazový doprovod."

                                                                Z úvodu Vladimíra Řehořeka