Na malbách starých Egypťanů najdeme včelařské scény, ale na Středním Východě nebyly žádné včelí úly nalezeny - až do roku 2005, kdy Amihai MazarHebrejské univerzity v Jeruzalémě vykopal ve starobylém městě Tel Rehov 30 hliněných válců stejných jako úly nalezené na starých vyobrazeních. „Malby starých Egypťanů zobrazují včelaře, ale obraz nemusí mít vždy reálný vzor," říká Mazarův kolega Guy Bloch. „A nyní jsme našli první reálný důkaz existence včelích úlů na starém Blízkém Východě". V době svého největšího rozkvětu se ve včelíně podle výzkumníků nacházelo na dvě stě včelích úlů a žil zde přes milion včel. Včelí úly jsou asi 80cm dlouhé a mají průměr 40cm. Každý z nich má po straně otvor umožňující včelařům přístup k plástvím medu.

Ve dvou včelích úlech byly nalezeny zbytky včel, ale nebyly to včely syrské, nýbrž včely pocházející z oblasti dnešního Turecka. Dovoz včelstev bylo chytré podnikatelské rozhodnutí: turecké včely vyprodukují až osmkrát více medu než včely syrské a jsou méně agresivní.

 

Chladné včely

Turecké včely jsou zvyklé na chladné a deštivé klima. „Aby včely prospívaly i v teplém a suchém podnebí severního Izraele, museli být tehdejší včelaři opravdu velmi zdatní," říká Guy Bloch. Ve skutečnosti se „izraelští osadníci na počátku 20. století možná bezděky vydali po stopách dávných včelařů z města Tel Rehov," uvádí Bloch. Když přijeli do Izraele, snažili se chovat syrské včely, ale nedařilo se jim to. Proto se uchýlili k dovozu méně agresivních tureckých druhů.

Bible hovoří o Izraeli jako o zemi „oplývající mlékem a medem". Jelikož doposud neexistovaly důkazy o včelařství v těchto místech, mělo se za to, že slovo med má ve skutečnosti znamenat džem. „Náš objev ukazuje, že tento aspekt Bible bude zřejmě vyžadovat novou interpretaci," říká Bloch.

 

7. června 2010

Zdrojový článek: NewScientist

Obrázek: ScienceNews

Přeložila: Veronika Součková