V roce 2005 došli Chris McKay NASA Ames Research Center v Moffett Field a Heather R. SmithInternational Space University ve francouzském Štrasburku k závěru, že někteří mikrobi by mohli prodloužit dobu své existence vdechováním vodíkových plynů a pojídáním organických molekul acetylenu. Při tomto procesu by vznikal metan. Taková situace by podle nich vedla k nedostatku acetylenu na Titanu a ke spotřebování vodíku v blízkosti povrchu měsíce, kde by mikrobi mohli žít. Měření sondy Cassini tyto předpoklady potvrdila a naznačila, že by na Titanu možná mohl existovat život.

 

Vodíkový hlad

Infračervená spektra na povrchu Titanu zaznamenaná vizuálním a infračerveným mapujícím spektrometrem (Visual and Infrared Mapping Spectometer, VIMS) neprokázala přítomnost acetylenu, přestože ultrafialové sluneční světlo neustále spouští jeho produkci v silné vrstvě atmosféry měsíce. Výsledky studií VIMS vedených Rogerem ClarkemUS Geological Survey v coloradském Denveru byly nyní otištěny v Journal of Geophysical Research.

Podle studie Darrella StrobelaJohns Hopkins University v marylandském Baltimore, která vyjde v časopise Icarus, naznačují měření sondy Cassini také, že ke ztrátě vodíku dochází blízko povrchu Titanu. Pozorování iontového a neutrálního hmotového spektrometru sondy (Ion and Natural Mass Spectrometer, IOMS) a jejího infračerveného spektrometru ukázala, že vodík vznikající jako výsledek chemických reakcí uvolňovaných prostřednictvím ultrafialového záření v atmosféře teče jak vzhůru a uniká do vesmíru, tak dolů směrem k povrchu měsíce.

Přesto se ale vodík u povrchu měsíce nehromadí, což naznačuje, že jej tam možná něco spotřebovává. Výsledky ukazují „velmi neobvyklé a v současné době neobjasněné chemické procesy", řekl McKay časopise New Scientist. „Určitě to není důkaz života, ale je to velmi zajímavé."

 

Příliš pomalé

Je možné, že vodík se na povrchu Titanu spojuje s uhlíkem a vzniká přitom metan. Avšak při nízkých teplotách, které na Titanu panují, by taková reakce probíhala příliš pomalu na to, aby tak mohlo být ztrácení vodíku vysvětleno. Acetylen se může měnit na benzol i prostřednictvím nebiologických reakcí, ale tento uhlovodík VIMS na Titanově povrchu nezaznamenal. Nicméně i v tomto případě by bylo zapotřebí katalyzátoru, který by podporoval rychlost takové reakce, aby bylo možné nedostatek acetylenu vysvětlit. V souladu se zásadami vědeckého konzervatismu by mělo být biologické vysvětlení až to poslední v řadě poté, co budou prozkoumána všechna vysvětlení nebiologická," říká Mark Allen z NASA Jet Propulsion Laboratory v Padadeně, Kalifornii.

 

S tím souhlasí i Jonathan Lunine z tusconské University of Arizona, člen Clarkova týmu. Podle něj se ale možná nepodaří odlišit biologická a nebiologická vysvětlení bez dalších misí na Titan. „Jediný způsob, jak to si být jistý, je získat vzorek nějakého organismu a prokázat, že je živý," řekl časopisu New Scientist.

 

4. června 2010

Zdrojový článek: NewScientist

Obrázek:  Titan Beyond the Rings, Cassini Equinox Mission

Přeložila: Veronika Součková