Velkým lákadlem českého pavilonu se totiž mimo jiné stala i expozice Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, která představuje úspěchy týmu prof. Holého v léčbě AIDS. Na zájem veřejnosti navazuje unikátní prezentace české vědy právě prostřednictvím ÚOCHB v rámci Expo fóra dne 23. září, na níž nebudou chybět odborníci z čínské Akademie věd a Šanghajské univerzity. Badatelským kolegům a odborníkům je určen i následný seminář o české vědě v prestižním Shanghai Institute of Organic Chemistry.

Zdroj: Akademie věd ČR

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, autor Motohiko Tokuriki)