Již delší dobu se předpokládalo, že by sója mohla mít protektivní (ochranný) účinek proti rakovině tlustého střeva. Studie prováděná v Dětské nemocnici v Oaklandu tuto teorii potvrdila. Tým vědců, který vedla Dr. Julie Saba, ředitelka onkologického centra Výzkumného ústavu Dětské nemocnice v Oaklandu, objevil v sóji přirozené lipidové molekuly, které byly nazvány sfingadieny (SDs). Zdá se, že tyto látky by mohly být základem pozitivního působení sóji na lidský organismus a mohly by také hrát klíčovou roli v boji s rakovinou tlustého střeva.

Tým poprvé identifikoval SDs u octomilek. Octomilka (Drosophila) je druh malého dvoukřídlého hmyzu, který se hojně využívá v genetických výzkumech a patří ke klíčovým modelovým organismům vývojové biologie. Pozorování ukázala, že u octomilek zvýšená hladina SDs vyvolala buněčnou smrt zmutovaných buněk, čímž byly prokázány cytotoxické vlastnosti (tj. toxicita vůči buňkám) u sfingadienů. Buněčná smrt je běžný proces, kterým se tělo zbavuje nemocných či zmutovaných buněk, například nádorových. Tento proces je studován a je součástí preventivních strategií, které mají za cíl předejít vzniku rakoviny tlustého střeva.

Objev cytotoxických účinků sfingadienů spolu s důkazem o jejich vysokém obsahu v sóji může znamenat převratné změny v prevenci, případně i léčbě rakoviny tlustého střeva. Pochopení struktury a metabolismu sfingadienů může pomoci při vývoji nových léků určených k léčbě pacientů, kteří již rakovinou tlustého střeva trpí. Lepší porozumění principu, na kterém funguje cytotoxický efekt SDs, může vést k nalezení vhodných kombinací léků, které účinkují synergicky (souhlasně), a tím se zvýší jejich účinek při odstraňování nádorových buněk.

Bude třeba provést další studie a odhalit nejlepší způsob, jak sfingadieny přijímat do těla. Také je nutné vyloučit případnou toxicitu látek při dlouhodobém používání a při příjmu v kombinaci s jinými látkami. Dr. Saba, která obdržela další dva granty, pokračuje ve výzkumu a snaží se odhalit možný protektivní účinek sfingadienů i u jiných druhů rakoviny.

Do té doby, než budou známé odpovědi na tyto a další otázky, doporučuje Dr. Saba alespoň rozšířit jídelníček o sójové produkty. Čím více je sója studována, tím více se ukazuje, jak velmi zdravá potravina to je.

Výsledky studie byly publikovány v prosincovém čísle časopisu Cancer Research.

Původní článek: Soy Component May Be Key To Fighting Colon Cancer. MedicalNewsToday

Zdroj: Inovace.cz

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, autor H. Zell)