Látkou, která má přímý vliv na tvorbu zánětů v těle, je cytokin interleukin-6 (IL-6). Interleukiny jsou proteiny, které se podílejí na regulaci imunitních dějů. Jejich název vznikl po zjištění, že jsou produkovány převážně bílými krvinkami (leukocyty). Některé z nich, včetně IL-6, mají silně prozánětlivý účinek (podporují rozvoj zánětu), jsou tedy důležitou součástí zánětlivé odpovědi těla. Důležité je ovšem zjištění, že hrají roli i u srdečních chorob, mrtvice, diabetu II. typu a dalších na věk vázaných chorob. Vědci se tudíž domnívají, že jejich redukce v těle může mít krátkodobý i dlouhodobý zdravotní přínos.


Studie byla prováděna na Státní univerzitě v Ohiu a její výsledky byly publikovány v časopise Psychosomatická medicína. Kromě dlouhodobě nižší hladiny IL-6 v krvi studie také odhalila, že u žen, které pravidelně cvičily jógu, byl pozorován menší nárůst hladiny IL-6 v důsledku stresu ve srovnání s ženami stejného věku a hmotnosti, které ovšem jógu neprovozovaly. Podle Janice Kiecolt-Glaser, profesorky psychiatrie a psychologie a vedoucí autorky studie to může znamenat, že jsou lidé schopni za pomoci jógy (případně i jiných metod) naučit se reagovat slaběji na faktory způsobující stres v každodenním životě.

Do studie bylo zařazeno celkem 50 žen, jejichž průměrný věk byl 41 let. Byly rozděleny do dvou skupin. V první skupině byly zařazeny ženy, které s jógou teprve začínaly a cvičily buď doma podle videa nebo docházely na hodiny jógy. V druhé skupině ženy provozovaly jógu jednou nebo dvakrát týdně v uplynulých nejméně dvou letech nebo nejméně dvakrát týdně během posledního roku.

Každá z těchto žen byla požádána, aby se v dvoutýdenních intervalech zúčastnila 3 sezení ve výzkumném centru univerzity. Každé sezení bylo zahájeno vyplněním dotazníků a různých psychologických testů, které sloužily ke stanovení nálady a úrovně úzkosti. Ženám byly také zavedeny katetry, které umožnily opakované odběry vzorků krve v průběhu plnění úkolů.

Účastnice během každé návštěvy plnily řadu úkolů vytvořených tak, aby se zvýšila jejich úroveň stresu. Následně ženy buď absolvovaly hodinu jógy, cvičily na běžeckém pásu nebo sledovaly nudný film.

Analýza odebraných vzorků krve ukázala, že ženy z první skupiny měly ve srovnání s druhou skupinou žen o 41 % vyšší hladinu IL-6. Souhrnně lze říci, že ženy, které praktikovaly jógu dlouhodobě, měly nižší hladinu IL-6 při vstupu do studie a také byly lépe schopné tlumit svou reakci na stres.

Vědce ovšem překvapilo, že neobjevili žádné rozdíly ve fyziologické reakci na lekce jógy mezi ženami, které s ní začínaly a pokročilými účastnicemi. Podle spoluautorky studie Lisy Christian to může být způsobeno tím, že pozice, které byly v rámci studie v lekcích jógy praktikovány, byly záměrně zvoleny tak, aby je mohly provádět i začátečníci.

Další spoluautor studie Ron Glaser, profesor molekulární virologie, imunologie a lékařské genetiky říká, že tato studie má jasné poselství pro ochranu zdraví. „Víme, že zánět hraje významnou roli u řady nemocí. Zdá se, že jóga může být jednoduchým a zábavným způsobem, jak omezit riziko rozvoje srdeční choroby, cukrovky a jiných civilizačních chorob."

Dalším krokem, který hodlají vědci podniknout, je ověření, zda jóga může zlepšit zdraví a redukovat zánět, který má za následek vyčerpávající únavu u pacientek léčených na rakovinu prsu. V současné době hledají 200 dobrovolnic, které by se zúčastnily této studie podporované NCI (National Cancer Institute).

Původní článek: Yoga Reduces Cytokine Levels Known To Promote Inflammation. MedicalNewsToday

Zdroj: Inovace.cz

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)