„Všichni tři autoři této knihy prožili jako geologové, horolezci, orientační běžci, trampové, jeskyňáři či kopáči na archeologických výzkumech v pískovcových oblastech značnou část svého soukromého i odborného života a každý z nich napsal na toto téma několik desítek prací. Společně jsme sestavili monografii o železitých pískovcích a vypracovali zprávu, na jejímž základě byl Český ráj prohlášen geoparkem UNESCO.

Před dvěma lety jsme se rozhodli shrnout své zkušenosti do této monografie, která má tři části. První z nich je pískovcový slabikář, tedy sbírka všech možných přírodních jevů a skalních tvarů, se kterými se lze v pískovcích setkat. Jsou zde zahrnuty jak tradiční geologické a geomorfologické termíny tak i charakteristiky skalních útvarů které byly autory této knihy popsány teprve nedávno; některé z nich jsou poprvé publikovány právě zde. Jsme si vědomi toho, že do určité míry zavádíme novou terminologii a pokoušíme se podat první popisy pozorovaných jevů. Vytváříme tak základ pro další diskuzi a počítáme s tím, že situace se bude dále vyvíjet a zpřesňovat.

Pískovcová krajina byla člověkem od pravěku využívána a přetvářena. Na první pohled vidíme romantickou divočinu, ale na druhý pohled již rozeznáme zásadní vliv člověka. Proto se v druhé části věnujeme tvarům vytvořeným člověkem, ať již se jedná o skalní kapličky, udírny, milířové plošiny nebo pravěké převisy a skalní hrádky. Třetí díl je věnován popisu skalních měst a významných oblastí.

Tento atlas je možné používat různě – jako učebnici pískovcové geologie a geomorfologie a současně jako návod na cesty a výlety. A do třetice může sloužit i jako průvodce po estetice kamenů a krajin, jejichž tvary v citlivém pozorovateli máchovkého ražení budí hrůzu z lebkám podobných „kostničích kamenů“ i nadšení nad nekončícími tvary pískovcových skal a scenérií.“

Z předmluvy autorů.