„Žádné dílo Isaaca Newtona v české verzi dosud sice nevyšlo, jeho jméno je však u nás součástí názvů řady více či méně zasvěcených biografií nebo fantastické literatury už přinejmenším od prvního vydání Arbesova romaneta Newtonův mozek v sedmdesátých letech 19. století. Co může čtenář čekat od další knihy o hrdinovi nazývaném ozdoba lidského rodu? Jeho ctitelé mu dali atribut božský. Peter Ackroyd ho tohoto božství zbavuje. Vytvořil portrét člověka, který svým dílem zahájil novou etapu vývoje fyziky, zároveň však lidsky chyboval snad ještě víc, než se géniům obvykle mlčky toleruje.

Jakmile měl pocit, že je kritizován, znejistěl a byl nevrlý, kritiku chápal jako projev nepřátelství. Otevřeně proti němu vystoupit bylo nebezpečné. Beztrestně vyjádřit svůj názor mohli jeho odpůrci jen při tajném hlasování. Když mu někdo zkřížil cestu, projevil se jako bezohledný, nesmiřitelný, urputný a agresivní člověk se sklonem k zuřivosti a netolerantnosti. Měl v povaze i cosi krutého, co souviselo jak s jeho ctižádostí, tak s potřebou řídit a ovládat. Jeho ne právě šťastné povahové vlastnosti souvisejí s touhou nastolit pořádek i do sil světa. Kdo ho však podporoval, k tomu dovedl být náležitě vděčný; své příznivce dosazoval na ta nejvýznamnější a nejvlivnější místa.

Ackroyd odpovídá čtenářům i na otázku, jaký vztah měl Isaac Newton k umění. Stručně řečeno: hudebních večírků se nezúčastňoval, z jediné návštěny operního představení předčasně odešel, poezie mu byla důmyslným nesmyslem, o krásnou literaturu nestál.

Poutavě napsaných biografií hrdinů exaktních věd není stále dost. K těm nejlepším z poslední doby patří knížka zkušeného autora životopisů anglických básníků, umělců a filosofů Petera Ackroyda. Jeho Isaac Newton není určen jen matematikům a fyzikům. Potěší a poučí i čtenáře jiných profesí, než jsou exaktní vědy. Nejen proto, že se ani na jednom místě devatenácti kapitol nesetkají s překážkou matematických vzorců nebo složitých fyzikálních úvah, ale také díky formálně dokonalému překladu Ireny Dvořákové.“

Z předmluvy Ivo Krause.