„Jedná se o klasické dílo české literatury poloviny 19. století, které mělo historickou smůlu v tom, že vyšlo anonymně, daleko od Prahy a německy. Dá se číst jako pohled na evoluci před Darwinem i jako filosofický či poetický doplněk díla K. H. Máchy či B. Němcové, se kterými souzní. Ve středoevropském prostoru mají zápisky „zemřelého“ přírodovědce podobné postavení jako v anglosaském světě esej Edgara A. Poea o hmotném a duchovním vesmíru – Eureka. Je to také nejfilosofičtější dílo, vyznání a syntéza životních názorů nejvýznamnějšího českého přírodovědce 19. století. Purkyňův spis je zároveň součástí úvah, jakými se Evropa i Amerika zabývaly kolem bouřlivého a revolučního roku 1848, aby v proudu změn pochopily své místo.

Něco z té doby, z pokusů smířit a navzájem obohatit oblast vědy a umění a pochopit svět jako živoucí celek, se dnes vrací. Kniha zde vychází v nově upraveném a úplném překladu, s poznámkami ze tří století. V podobě monografického celku přináší svérázný příspěvek k dějinám vědy, české a evropské kultuře 19. století i problému vztahu vědy, života a umění.

Soubor statí, jenž následuje za textem Útržků a pozdvihuje knihu na kolektivní monografii, snad také nepřináší nezajímavou kombinaci. Kdo jej celý pročte, nahlédne, že přes každému vlastní osobitost na sebe jednotliví autoři nejednou vnitřně úzce odkazují. Uspořádání je dílem chronologické, dílem věcné. Na začátku jsou jako dokumenty původní úvod E. Rádla a poté doslov J. Loužila. Následuje pětice textů, které vznikly specielně pro tuto knihu. Předposlední text Z. Neubauera se pak sice výslovně netýká Purkyně, ale duchovně je rovněž spřízněn. B. Solařík pak nesestupuje do vzdáleného světa Útržků, ale naopak je vtahuje do surreálného světa výtvarnice Kateřiny Piňosové. Kruh celé knihy se tu uzavírá.

Náš riskantní soubor v podobě kombinace žánrů není instruktivním bedekrem, ale spíše nadšeným živým průvodcem nebo samotnou krajinou s turistickými rozcestníky a různobarevnými stezkami. Přímo tak navádí k různočtení. Nadto snad přináší i věcně leccos zajímavého a nového. A tak je výsledkem našich snah dílem věcný, dílem básnický svazek, který je zčásti historickým dokumentem a zčásti očekáváním. Je to něco jako živá fosílie či kniha nápadně podobná ptakopysku.“

Z přebalu a předmluvy knihy.