"Jak dokládají archeologické výzkumy, za několik tisíciletí trvání starého Egypta vznikl v zemi bezpočet posvátných prostorů od jednoduchých "příbytků božstva" po velké, stavebně i kultovně členité stavby. I uctívaných božstev bylo velmi mnoho - podle jednoho odhadu je ze starého Egypta doloženo na dva tisíce bohů, polobohů a různých démonů. Jejich příbytky, byť šlo jen o velmi prostou stavbu z hlíny a rákosí, byly nedílnou součástí, ba ústředním bodem každé trochu větší komunity lidí. Naprostá většina těchto staveb zanikla a zmizela beze stopy pod nánosy bahna, dochovaly se jen ty významnější, které zpravidla prošly složitým stavebním vývojem - starší stavby byly mnohdy odstraňovány a nahrazovány novými či rozšiřovány. V případě velkých a významných chrámů se tak dělo zcela v duchu státního dogmatu a královské ideologie starého Egypta, podle níž panovník, hlavní prostředník mezi bohy a lidmi, měl a také chtěl učinit "to, co nebylo vykonáno od dob předků".

Práce se zaměřuje na vybraný soubor archeologických lokalit s těmi nejvýznamnějšími staroegyptskými chrámovými komplexy. Patří mezi ně i ta místa, kde vznikly nejstarší egyptské mýty a hlavní náboženská učení o vzniku světa a jeho řádu. Kapitolám věnovaným vybraným náboženským centrům a chrámům předchází úvodní kapitola o základní náboženské koncepci a významu chrámu a jeho částí a o složení chrámového personálu. Jednotlivé kapitoly doplňuje několik takzvaných Odboček, z nichž ta závěrečná předkládá alespoň stručný nástin stavebně-historického vývoje staroegyptského chrámu.

Tato kniha snad dokáže uspokojit zvědavost čtenářů z řad široké veřejnosti, kteří se o staroegyptské chrámy a náboženské představy zajímají, a návštěvníkům Egypta usnadní orientaci v monumentálních rozvalinách, kterými budou procházet."

Z předmluvy autora.