"Máme-li pozorovat zvířata v jejich prostředí, musíme být ve správnou dobu na správném místě. I když máme dobrý dalekohled, často si při návratu z vycházky uvědomíme, že jsme viděli několik ptáků, nějaký hmyz, ale ani jednoho divoce žijícího savce. Mnoho zvířat, a savců se to týká zejména, totiž rozvíjí aktivitu až ve večerních či nočních hodinách nebo jsou prostě velmi plachá a perfektně využívají úkrytů, které jim poskytuje terén a vegetace. Chceme-li je spatřit, musíme věnovat mnoho hodin čekání, hodně se nachodit po lese nebo prostě mít štěstí. I když pobýváme hodně v přírodě, jsme často odkázáni na pouhé vyhodnocení stop, abychom se o zvířatech vůbec dozvěděli. Zatímco lesníci a lovci se při tom dozvídají o pohybu zvířat, jejich stanovištích nebo co okousala, přírodovědcům a ekologům stopy často poskytují důležité a rozhodující informace o chování nebo potravních zvyklostech zvířat, které je zanechala. Zatímco pro naše předky živící se lovem bylo čtení stop ještě otázkou přežití, dnes toto umění ovládají už jen poslední přírodní národy. My, takzvaně "civilizovaní" lidé, těžko dosáhneme dokonalosti těchto stopařů. Pokud se však  naučíme číst stopy zvířat, můžeme obohatit své prožitky na vycházkách a při pobytu v přírodě vůbec.

Pomůže vám při tom tato kniha. Je uspořádána podle typů stop a chce se s vámi vydat na cesty přírodou. Samozřejmě autor knihy musel vybírat. Především jsou tu hojnější a charakteristické typy stop, na něž můžeme narazit ve střední Evropě a na některých dalších oblíbených výletních místech v Evropě. Několik spíše vzácnějších stop a zvířat je zařazeno proto, že s jídlem roste chuť a rádi bychom vás povzbudili, abyste se tímto zajímavým tématem zabývali i do větší hlouby."

Z předmluvy knihy.