"Tvorba podzemních prostor je procesem dlouhodobým. Již v počátcích vývoje planety, kdy rozžhavená láva vytékala z vulkánl rozpraskané zemské kůry, se pod povrchem pravděpodobně utvářely lávové tunely. Pozdeji se k vývojovým procesům přidala voda a začaly vznikat první krasové jeskyně. Většinu z nich překryl čas, ale nějaké stopy tu a tam zůstaly. Kámen zaznamenal i na našem území doklady o krasových jevech starých více než 350 milionů let. Když do jeskyní vstoupili první lidé, začali využívat jejich specifických podmínek. Za jeskynní portály a do mohutných přilehlých prostor nepronikl déšť ani vítr. Teplo z rozdělaného ohně se v přírodním příbytku udrželo déle než na volném prostranství. A skalní stěny v podzemních prostorách mnohdy posloužily umělcům k vytvoření prvních kreseb světa.

Jeskyně žijí svůj vlastní život. Nevychází v nich slunce, nesvítí zde hvězdy, nestřídají se tu roční období. Výkyvy teplot jsou minimální. Jen dopadající kapky nepravidelně vybubnovávají nekonečnou podzemní symfonii. O podzemním světě se často hovoří jako o sedmém kontinentu. Zvláštním, drsném a krásném. A díky nezdolné vůli těch, kteří jej prozkoumali a zpřístupnili, do něj můžeme dnes alespoň z části nahlédnout.

Průvodce po jeskyních České republiky široce představuje všech 14 turisticky zřístupněných jeskyní u nás. Čtenáře zavádí i do nejrůznějších koutů naší země, kde lze vstoupit do podzemí volně přístupných jeskyní. Poodhaluje rovněž krásu řady významných a zajímavých jeskyní, které veřejně přístupné nejsou. Do některých z nich je možno vstoupit jen v doprovodu speleologů v rámci dnů otevřených dveří či občasných exkurzí. Knihu uzavírá krátká upoutávka na zpřístupněné jeskyně Slovenska, výkladový slovníček vybraných pojmů, důežité internetové odkazy a použitá literatura."

Z kapitoly Země, jeskyně, lidé.