"Blanokřídlí (Hymenoptera) představují s dosud asi 115 000 známými druhy jeden z nejpočetnějších hmyzích řádů. Ve skutečnosti se však jedná jen o malý zlomek skutečného druhového bohatství, které zůstává (a možná i zůstane) nepoznáno. I když je tato skupina hmyzu jak po stránce bionomické, tak i ekonomické velmi významná a v mnohém ohledu i inspirativní, zůstává ve srovnání s některými dalšími hmyzími řády (jmenovitě motýly a brouky) stále poněkud stranou zájmu. Hlavním důvodem je především nedostatek určovacích příruček a atlasů v češtině, které by určitě podnítily o studium této skupiny vyšší zájem, nejen mezi začínajícími entomology, ale i u amatérů či prostých milovníků přírody.

Cílem prvního dílu z uvažované třídílné řady (předpokládaný druhý díl by měl zahrnovat kladélkaté, třetí širopasé) je podat přehled fauny žahadlových blanokřídlých žijících na uzemí České republiky se vztahem k celému středoevropskému regionu. Jsou zde uvedeni zástupci všech čeledí, podčeledí a rodů zjištěných na území České republiky. Výběr druhů zahrnuje jak zástupce běžné a typické, tak i druhy méně hojné nebo i vzácné, ale z hlediska bionomie nebo rozšíření zajímavé nebo významné. Každá čeleď a rod jsou celkově charakterizovány morfologicky, bionomicky i ekologicky. Zejména některé významné bionomické nebo ekologické charakteristiky jsou rozvedeny zvlášť formou doplňujících textů a rámečků zasazených do kontextu dané skupiny. V obrazové části je představeno 729 druhů žahadlových blanokřídkých z 20 čeledí. Ve speciální textové části je u každého uvedeného druhu podána odpovídající charakteristika.

Speciálním problémem této publikace bylo české názvosloví pro jednotlivé skupiny blanokřídlých. Za základ českého názvosloví slouží dnes již padesát let stará publikace Klíč zvířeny ČSR, 2. díl (Kratochvíl et al., 1957) a jména použitá v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky (Farkač et al., 2005). Kromě toho byla autory této publikace vytvořena nebo i změněna původní jména tak, aby název vystihoval buď vzhled, nebo základní bionomické vlastnosti druhu.

Poslední kompletní seznam blanokřídlého hmyzu zahrnující území bývalé Československé republiky vyšel v roce 1989. Vznikl spoluprací mnoha autorů pod patronací nedávno zesnulého dr. Josefa Šedivého a odráží stav znalostí této skupiny hmyzu k roku 1989 pro území dřívějšího Československa. Výčet zahrnuje 1546 nominálních druhových taxonů žahadlových. V roce 2007 vyšel aktualizovaný seznam žahadlových blanokřídlých České a Slovenské republiky, na němž se podílela společně nově nastupující generace odborníků. Výčet zahrnuje 1343 druhů vyskytujících se v ČR (z toho 115 nově zjištěných) a 1453 druhů v SR (z toho 127 nově zjištěných)."

Z předmluvy autorského kolektivu.