"Spojené státy mají problém a svět má také problém. Problém USA spočívá v tom, že v posledních letech ztratily svou cestu - zčásti kvůli 11. září a zčásti kvůli zlozvykům, jimž jsme v posledních třech desetiletích dovolili vyrůst. Tyto zlozvyky oslabily schopnost a ochotu naší společnosti reagovat na velké výzvy. Také svět má problém: Ohřívá se, zplošťuje se a stává se přelidněným, tzn. globální oteplovaní, ohromující nárůst středních vrstev po celém světě a rychlý nárůst počtu obyvatel společně způsobily, že by na naší planetě mohlo dojít k nebezpečnému vychýlení rovnováhy. Souběh ohřívání, zplošťování a přelidňování pak obzvláště vyčerpává zásoby energie, stupňuje vymírání rostlin a zvířat, prohlubuje nedostatek energie, posiluje výsadní postavení států vlastnících zásoby ropy a zrychluje změny klimatu. To, jak se postavíme k těmto vzájemně propojeným globálním trendům, významně ovlivní kvalitu života na Zemi v jedenadvacátem století.

První část této knihy je diagnózou unikátních výzev týkajících se energie, podnebí a biologické rozmanitosti, jimž náš svět čelí. Druhou část tvoří představa o tom, jak bychom se s těmito problémy mohli vypořádat. Lhal bych, kdybych řekl, že podle mého názoru jsou dnešní Spojené státy na tento úkol připravené. Nejsou, neboť v současnosti nemáme dostatek koncentrace a vytrvalosti na to, abychom se mohli chopit něčeho tak velkého, kdy se prospěšnost našeho konání projeví až po delší době. Přesto věřím, že toto všechno by se mohlo změnit se správným vedením - na místní, státní i federální úrovni, s vedením, které by jasně řeklo, kolik získáme tím, pozvedeneme-li se na tuto úroveň, a kolik ztratíme, pokud se nám to nepodaří.

My Američané máme silný vnitřní pocit, že jsme na nesprávné cestě, že potřebujeme změnu kurzu a že tato změna musí přijít rychle. A skutečně, když přemýšlím nad naší situací, vzpomenu si na film "Gepard" natočený podle stejnojmenného románu Giuseppe Tomasiho di Lampedusy. Snímek se odehrává v Itálii 19. století, v období nesmírného společenského politického a ekonomického vření. Hlavní postavou je sicilský kníže don Fabrizio Salina (jehož ve filmu hraje Burt Lancaster). Don Fabrizio chápe, že se on i jeho rodina budou muset přizpůsobit, pokud si budou chtít udržet výsadní postavení v nové éře, kdy tradiční moc elit ohrožují společenské síly zezdola. Kníže Salina je nicméně zahořklý a nesmlouvavý - "Byli jsme gepardy, lvy; ti, kdo zaujmou naše místo, budou šakali a ovce." Nejmoudřejší rady se mu dostává od jeho synovce Tancrediho (v podání Alaina Delona), krterý se ožení s dcerou zámožného obchodníka z nové majetné vrstvy. Ten svému strýci radí: "Jestliže chceme, aby věci zůstaly tak, jak jsou, musí se tyto věci změnit."

A tak je to i se Spojenými státy. Období, do něhož vstupujeme, bude obdobím obrovských splečenských, politických i ekonomických změn, jež budou do velké míry řízené shora, z oblohy, od Matky přírody. Chceme-li, aby věci zůstaly takové, jaké jsou - tj. chceme-li udržet naše vůdčí postavení v oblasti techniky, ekonomiky a morálky a chceme-li zachovat obyvatelnou planetu bohatou na flóru a faunu, na gepardy a lvy, s lidskými společnostmi, které se mohou rozvíjet udržitelným způsobem -, musí se změnit věci kolem nás, a to velice rychle."

Z kapitoly Kam nelétají ptáci.