Jde o první tzv. „Advanced“ grant, který byl udělen českému žadateli na projekt z oblasti věd o neživé přírodě. Pětiletý grant je spojen s částkou 2,5 milionu eur. Tomáš Jungwirth jej získal na vědecký program studia spintronických součástek.

Velikost mikroelektronických součástek se blíží meziatomovým rozměrům, a proto je třeba vynalézt nové fyzikální principy jejich fungování. Východiskem grantového projektu je využití nejen náboje elektronu, ale i jeho magnetického momentu, tzv. spinu. Plánovaný vědecký program sahá od studia fyzikálních jevů, přes přípravu nových materiálů až po realizaci prototypů spintronických součástek.

Advanced grant je nejprestižnější evropský grant v základním výzkumu. V soutěži v roce 2010 byl grant Tomáši Jungwirthovi jediný udělený do České republiky. Od počátku udělování grantů v roce 2008 byly do ČR uděleny celkově jen tři ERC Advanced granty, dva do Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd (2008) a nyní jeden do Fyzikálního ústavu AV ČR. 

Kontakt: Tomáš Jungwirth, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6, e-mail: jungw@fzu.cz