V období let 1930-2000 se mnohé druhy kalifornských rostlin namísto přesunu do vyšších nadmořských výšek, kde teplota prostředí zůstává podobná, přesunuly do oblastí ležících v průměru o 8 metrů níže, uvedl Jonathan Greenberg, vědecký pracovník Center for Spatial Technologies and Remote Sensing University of California, Davis. „Během tohoto období došlo k výraznému oteplení klimatu, ale také se zvýšil objem srážek. Vyšší vlhkost umožňuje rostlinám žít i v teplejším prostředí, než jaké byly dříve schopny snášet," uvedl Greenberg.

Mnohé předpovědi klimatických změn předpokládají migraci rostlin a zvířat do nových oblastí nebo jejich vymření. Tyto názory vycházejí z předpokladu, že teplota je hlavním klíčem určujícím rozšíření živočišných a rostlinných druhů. Podle Greenberga však nová studie ukazuje, že důležitější než teplota mohou být jiné faktory - například úhrn srážek.

Uvedená zjištění mohou mít podle autorů studie zásadní význam pro celý svět, protože mnohá místa ležící severně od 45. stupně severní šířky (tj. sever Spojených států, skoro celá Kanada, Rusko a většina Evropy) zaznamenala v posledním století vyšší úhrn srážek a podle celosvětových předpovědí bude tento trend nadále pokračovat. „Tím, že lépe porozumíme dopadům oteplování klimatu na rostlinné a živočišné druhy, pomůžeme politikům a všem pracovníkům působícím v této oblasti získat co nejlepší informace, například v oblasti ochrany ohrožených druhů," uvedl Greenberg.

Dodal, že studie podtrhuje význam investic do základního výzkumu, jelikož výsledky studie vycházejí z historických údajů shromážděných Lesní službou USA ve třicátých letech 20. století  po Velké hospodářské krizi v rámci projektu podporovaného programem Nový úděl. Podporu poskytla Národní vědecká nadace USA a Lesní služba USA.


21. ledna 2011

Zdrojový článek: ScienceDaily

Obrázek: It´s Nature

Přeložila: Veronika Součková