Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Knihy
Zločin a trest v české kultuře 19. století

Zločin a trest v české kultuře 19. století

  • Lucie Peiserová (ed.)

Předkládaný sborník shrnuje příspěvky přednesené na jubilejním 30. ročníku plzeňského sympozia (25.–27. 2. 2010), tematizujícím kategorie zločinu a trestu v české kultuře 19. století z pohledu různých humanitních oborů. Konferenční příspěvky vycházejí z teze, že zločiny a tresty patří k lidské společnosti od počátku jejích dějin a střetávání se a konfrontace se psanými i nepsanými, zjevnými či skrytými pravidly a omezeními, kterých je však zároveň sám člověk tvůrcem a interpretem, patří nedílně k životu lidského individua i kolektivu. Zákonnost a předpisy ovšem nejsou ničím daným, mění se společně s institucemi a lidmi, kteří jim dávají konkrétní podobu a následně je vyžadují a sankcionují. Stýkání a potýkání se s těmito normami přitom na sebe může brát nejrůznější podoby. Příspěvky sborníku shrnují vývoj práva a soudnictví od osvícenských reforem po cca polovinu 19. století, další se věnují otázkám zločinů a trestů v konkrétnějších oblastech, jejich literární tematizaci, stejně jako nejrůznějším otázkám spjatým s vizualizací zločinu.

Zločin a trest v české kultuře 19. století (2010 : Plzeň, Česko)
  Zločin a trest v české kultuře 19. století / uspořádali Lucie Peisertová, Václav Petrbok a Jan Randák. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2011. - 392 s.
Sborník příspěvků ze 30. ročníku sympozia k problematice 19. století, pořádaného 25. - 27. února 2010 ve Studjiní a vědecké knihovně Plzeňského kraje Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Ústavem českých dějin FF UK ve spolupráci s agenturou Dominik centrum a Archivem města Plzně
ISBN 978-80-200-1900-4 (brož.)

Ukázka z knihy

application/pdf Zločin a trest (1 533 kB)

Knihu nakladatelství Academia, které se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů, si můžete zakoupit i na stránkách jejich internetového knihkupectví. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii.