Snad největším přínosem vydání Whiteovy knihy jsou poprvé do češtiny přeložené rozsáhlé pasáže z inkvizičních protokolů, které se zachovaly ve vatikánských archivech jako svědectví o procesu vedeném Svatým oficiem proti Galileimu. Jejich jazykem je italština a latina. Čeští překladatelé Helena a Lubomír Synkovi se nespokojili s druhotným překladem dokumentů z angličtiny, jaké White začlenil do své knihy, ale vyhledali odborníky na danou tematiku. Český čtenář tak dostává tyto prameny přeložené nezprostředkovankě, přímo z originálních jazyků. mezi danými dokumenty je pozoruhodná především tzv. Inchoferova zpráva (EE 291). S náročným překladem tohoto filozoficko-teologického textu manželům Synkovým pomohl odborník z nejpovolanějších, profesor Stanislav Sousedík.

Z předmluvy knihy.