Nový ředitel parku Jan Stráský oznámil, že proti tomuto škůdci je třeba tvrdě zasáhnout - kácením napadených stromů v chráněných bezzásahových zónách a insekticidy.

Vědci naopak prosazují hubení lýkožrouta pouze v zásahových oblastech, nikoli v přirozených lesích, a zcela zavrhují použití insekticidů. Navrhují též spojení bezzásahových zón, dosud roztroušených v enklávách uprostřed zásahových zón, do velkých celistvých území a mechanický boj proti škůdci jen za hranicí těchto pásem.

Badatelé z Centra pro výzkum biodiverzity, které jakožto centrum excelence zastřešuje skupiny zabývající se biodiverzitou v rámci pěti ústavů AV ČR a tří univerzit a čítá celkem 115 vědců, proto vydali k této situaci své expertní stanovisko.

Stanovisko v plném znění: kurovec.pdf.

Zdroj: Akademie věd ČR

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, autor Vik Nanda)