Studie se zaměřila na dva druhy tučňáků živících se malými vodními korýši (krilem). Dřívější studie časopisu Nature z oblasti Jižního oceánu ukazují, že množství krilu pokleslo od sedmdesátých let dvacátého století až o 80%.

„Pro tučňáky a další živočišné druhy je kril základní položkou jídelníčku. U obou druhů tučňáků (z nichž jeden dává přednost chladnějšímu prostředí a druhý teplejšímu) vidíme souvislost mezi změnou klimatu a velikostí populace zapříčiněnou úbytkem vhodného životního prostředí jejich hlavního zdroje potravy," uvedl dr. Wayne Trivelpiece, hlavní autor studie a odborník na mořské ptáky z odboru Antarctic Ecosystem Research Division organizace National Oceanic and Atmospheric Administration. „S pokračujícím oteplováním bude mít úbytek krilu zásadní dopad na celý antarktický ekosystém."

Třicetiletý výzkum tučňáků kroužkových (kteří mají ledové prostředí rádi) a tučňáků uzdičkových (kteří se ledu vyhýbají) ukazuje, že populace obou druhů žijící v západních oblastech Antarktického poloostrova a ve Skotském moři se za posledních minimálně deset let snížila ročně v průměru o 2,9 % (respektive 4,3 % v případě tučňáka uzdičkového). Některé kolonie zaznamenaly úbytek populace o víc než 50 %. Nedostatečné množství krilu je zvlášť závažné v případě mladých tučňáků, kteří se teprve učí hledat a lovit kořist, protože předtím u moře nikdy nebyli. Uvedená studie ukazuje, že přechod k nezávislosti přežije méně mladých tučňáků než v předchozích letech, kdy krilu v oceánu bylo mnohem víc.

Přestože tučňáci uzdičkoví nemají ledové prostředí příliš v oblibě, jsou pro ně ledové oceánské vody důležité, protože poskytují krilu vhodné prostředí k reprodukci. Rostoucí teploty a ubývání oceánského ledu ztěžuje reprodukci tohoto druhu potravy. Podle autorů studie snižuje komerční lov krilu a rostoucí konkurenční boj o kril objem dostupné potravy pro tučňáky.

„Tučňáci jsou skvělými ukazateli změn biologického a ekologického zdraví velkých ekosystémů: můžeme je snadno pozorovat, protože hnízdí na pevnině, a přitom jsou zcela závislí na oceánských zdrojích potravy. Na rozdíl od mnoha dalších antarktických dravců živících se krilem (například velryb nebo tuleňů) nejsou tučňáci navíc cílem lovců," uvedl dr. Trivelpiece. „Jsme-li svědky tak prudkého poklesu populace tučňáků, jaký jsme zaznamenali v případě tučňáků uzdičkových a kroužkových, je jasné, že stojíme před složitým ekologickým problémem."

Také populace tučňáků kroužkových, kteří hledají potravu v ledových vodách, klesá kvůli nedostatku potravy a ubývajícím plochám vhodným k osídlení. Tučňáci kroužkoví se od tučňáků uzdičkových liší tím, že jejich hnízda najdeme i mimo oblast západní Antarktidy, a rychlé oteplování v oblasti Antarktického poloostrova je proto tolik nepostihuje.

 

11. dubna 2011

Zdroj: ScienceDaily

Přeložila: Veronika Součková

 

(Zdroj obrázků: Wikimedia Commons - 1. obr., 2. obr.)