Podle studie publikované vědci z University of Iowa v časopise Journal of Vision dne 31. března 2011 rozpoznávají holubi identitu lidské tváře a její emocionální výraz velmi podobným způsobem jako lidé.

Holubům byly ukázány fotografie lidských tváří: tváře různých lidí s různým emociálním výrazem - mračící se i usmívající. Během prvního pokusu vnímali holubi, stejně jako lidé, podobnost mezi tvářemi stejných osob a stejných emocí. Při druhém, klíčovém experimentu, měli holubi za úkol rozlišit fotografie jen podle jedné z těchto dimenzí. Pro holuby bylo snazší nevšímat si emocí, když rozpoznali identitu tváře, než ignorovat identitu tváře v případě, že rozpoznali emoce, uvedl Ed Wasserman, profesor experimentální psychologie a postgraduální student Fabian Soto z katedry psychologie University of Iowa College of Liberal Arts and Sciences.

„Taková asymetrie bývá během experimentů s lidskými dobrovolníky zjištěna velmi často a je vždy interpretována jako výsledek jedinečné organizace procesu poznávání lidských tváří," uvedl Soto. „Přinášíme první důkaz, že stejný efekt může existovat i v případě percepčních procesů u jiných obratlovců."

„Cílem projektu není ukázat, že holubi vnímají lidský obličej stejně jako my nebo že lidé nemají specializované postupy pro vnímání tváří. Jeho cílem je ukázat, že proces rozpoznávání tváří se zřejmě skládá ze specializovaných i obecných postupů a že příspěvek obou typů těchto postupů by měl být pečlivě a empiricky stanoven," dodal.

Zjištěná fakta by mohla vést vědce k přehodnocení předpokladů o způsobech interakce lidských kognitivních procesů a obecnějších procesů při složitých úkolech typu rozpoznávání lidských tváří.

„Vědci, kteří zkoumají procesy vnímání a rozpoznávání, často spekulují o specializovaných mechanismech, ale nepředkládají přitom na podporu svých myšlenek přesvědčivá empirická data. Doufáme, že náš výzkum povzbudí ostatní vědce k provedení komparativních studií umožňujících posouzení tvrzení o evoluci jedinečných lidských procesů vnímání a rozpoznávání," uvedl Wasserman.

V tomto projektu se vědci zaměřili na holuby, protože mají vynikající zrak a nejsou blízkými vývojovými příbuznými lidí. Holubi nemají specializovaný systém rozpoznávání tváří, ale najdeme u nich jisté podobnosti s lidskými procesy, jsou-li k rozeznávání lidských tváří cvičeni. Nejjednodušší interpretace těchto podobností je, že jsou výsledkem obecných rozpoznávacích procesů, které jsou vlastní oběma těmto živočišným druhům.

Výše uvedené experimenty proběhly ve Wassermanově laboratoři v letech 2009 a 2010. Výzkum byl financován prostřednictvím grantů organizací National Institute of Mental Health a National Eye Institute.

 

12. dubna 2011

Zdroj: ScienceDaily

Přeložila: Veronika Součková

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)