„Cílem této výstavy je představit současnou čínskou architekturu, mladé čínské architekty a architektonická studia v našem prostředí. Výstava by měla napravit skutečnost, že design z této oblasti u nás není příliš publikovaný ani známý. O práci evropských nebo amerických architektů v Číně se toho píše mnoho, ale málokdo ví, co znamená současná regionální čínská architektura. Věříme, že výstava nabízí zajímavý a pro mnohé nečekaný materiál,“ uvedl doc. Ing. arch. Michal Hlaváček z Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT.

Od 80. let prochází čínský stavební trh díky silnému ekonomickému růstu obdobím překotného vývoje. Zvláště ve druhé polovině 90. let dosáhla rychlost urbanizace téměř nepředstavitelné úrovně. Podle statistik magazínu The Time bylo v celé zemi jenom mezi lety 1999 a 2002 zastavěno téměř 6.1 miliard čtverečních metrů, což dosavadní zastavěnou plochu téměř zdvojnásobilo.

Obrovský stavební trh způsobuje, že do Číny proudí další architektonické instituce. Čína se díky tomu stává vysoce kreativním prostředím z hlediska architektury a designu. Mladí čínští architekti jsou na pokračující vzestupné dráze. „Důležitá otázka, které čelí, je, jak reagovat na současný život na venkově a ve městě s novými významy a charakteristickými znaky, v atmosféře přelévání ekonomického tlaku a v estetickém zmatku počátku 21. století,“ doplňuje doc. Hlaváček. 

Koncem 20. století začalo docházet k postupnému uvolňování trhu a zpočátku pomalému vstupu zahraničních subjektů na stavební trh. Tato situace kulminovala v posledních letech, kdy průnik zahraničních architektonických kanceláří zaznamenává obrovský rozmach a přináší do Číny rozsáhlý inspirující materiál. Tyto dva faktory společně zapříčiňují pozoruhodný vývoj místní čínské architektury posledních let, která je inspirována světovou architektonickou scénou, ale zároveň do určité míry zachovává svoji osobitost a regionální ráz.

Spolupráce mezi Fakultou architektury ČVUT a College of Architecture Hunan University existuje od roku 2006. Spočívá především ve výměně studijních projektů a zadání ateliérových prací. Aktuální výstava patří také mezi aktivity spadající pod tuto spolupráci.

Na vernisáž výstavy byl pozván také velvyslanec ČLR YU Qingtai, čínský atašé pro kulturu YU Guodi, čínský atašé pro vzdělávání ZHANG Zhenkang, starostka Městské části Praha 6 Ing. Marie Kousalíková a architekti z prezentovaných ateliérů CHEN Yifeng, ZHANG Ke a ZHANG Hong.

Záštitu nad výstavou převzal rektor ČVUT v Praze prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., a děkan Fakulty architektury ČVUT prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel.

Kontakt pro média:
Ing. arch. Tomáš Skřivan, Fakulta architektury ČVUT
tel.: 605 466 024
e-mail: cinskavystava@email.cz

 

Zdroj: Tisková zpráva ČVUT

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons, autor Herry Lawford)