Na vybavení centra supervýkonnou výpočetní technikou získala univerzita 130 milionů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI). Poskytnutí dotace už schválilo ministerstvo školství. Realizace projektu začne v květnu letošního roku a potrvá až do roku 2013.

„Nasazení nejnovějších technologií a unikátního softwaru v kombinaci s datovými úložišti umožní maximálně efektivní využití výpočetní kapacity. Na rozdíl od existujících superpočítačových center, která jsou vhodná pro dlouhodobě připravované úkoly, budeme schopni pružně reagovat i na aktuální potřebu vědeckých výpočtů, které nemohly být předem naplánovány. Nově vyvíjené nástroje totiž dovolí přerušit práci na dlouhodobých výpočtech a věnovat se krátkodobě řešením akutním úloh a výpočetním experimentům,“ uvedl ředitel centra Luděk Matyska.

„Operační program VaVpI má za cíl podporovat inovace a inovační potenciál České republiky. Pokud zajistíme vytváření kvalitního a důstojného prostředí pro práci výzkumných týmů na vysokých školách, podpoříme tak i růst počtu inovací, které jsou budoucností naší ekonomiky,“ dodal za poskytovatele dotace ministr školství Josef Dobeš.

Centrum CERIT-SC vzniklo transformací Superpočítačového centra Brno při Ústavu výpočetní techniky MU a v současnosti disponuje servery a propojenými počítači s 550 procesory a 150 terabajty (150 tisíc gigabajtů) úložného prostoru, propojenými vysokorychlostní lokální sítí. Projekt CERIT Scientific Cloud umožní postupný nákup výrazně výkonnější výpočetní techniky i s ní propojených rozsáhlých datových úložišť. Ta budou sloužit nejen pro ukládání, sdílení, distribuci a zpracování vědeckých dat, ale i pro jejich dlouhodobou archivaci. Od druhé poloviny roku 2013 bude centrum CERIT-SC disponovat více než třemi petabajty (tři miliony gigabajtů) úložné kapacity a výpočetními servery s třemi tisíci procesory. Kapacity centra CERIT-SC budou zapojeny do národní a mezinárodní infrastruktury.

Centrum CERIT-SC se orientuje na koncové uživatele a konkrétní výzkumné skupiny, s nimiž pokračuje v existující nebo navazuje novou výzkumnou a vývojovou spolupráci. Pro uživatele nově zřídí fórum, které bude fungovat jako poradní orgán, jenž bude garantovat úzkou integraci rozvoje centra s plány výzkumných skupin tak, aby se více podílely na rozvoji služeb a nástrojů e-infrastruktury.

Centrum CERIT-SC je významnou součástí národní e-infrastruktury, systému vzájemně propojených síťových, výpočetních a úložných kapacit a souvisejících služeb pro výzkumnou komunitu České republiky. Centrum CERIT-SC je v této roli explicitně jmenováno ve vládou schválené Cestovní mapě velkých infrastruktur výzkumu, vývoje a inovací, svým zaměřením a nabídkou služeb doplňuje další dvě složky národní e-infrastruktury – sdružení CESNET a superpočítačové centrum IT4Innovations.

Zdroj: Tisková zpráva Masarykovi univerzity v Brně

 

(Zdroj obr.: Wikimedia Commons)